Kontrollansvarig – N och K enligt PBL

Kursbeskrivning Kursen är skapad för dig som vill bli certifierad KA enligt PBL och behöver goda kunskaper om bygglagstiftning för att se till att byggherrens projekt uppfyller kraven. Utbildningen ger värdefull kompetens inom byggprocessen och dess ingående delar med angränsande regler och kontroll- och rivningsplaner samt byggherrens och kontrollansvariges roller ur ett kontrollperspektiv. Alla kontrollansvariga …

Kontrollansvarig – N och K enligt PBL Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
15900 SEK

Kursbeskrivning

Kursen är skapad för dig som vill bli certifierad KA enligt PBL och behöver goda kunskaper om bygglagstiftning för att se till att byggherrens projekt uppfyller kraven.

Utbildningen ger värdefull kompetens inom byggprocessen och dess ingående delar med angränsande regler och kontroll- och rivningsplaner samt byggherrens och kontrollansvariges roller ur ett kontrollperspektiv. Alla kontrollansvariga måste vara certifierade enligt lag och vara med från bygglovsansökan eller anmälan till slutbesked vid bygg-, rivnings- eller markåtgärder.

Kursinnehåll

 • Regelverket – Plan- och bygglagen (PBL), Plan- och Byggförordningen (PBF) samt Boverkets byggregler BBR
 • Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser
 • Byggprocessen ur ett KA perspektiv
 • Handläggning och genomförande av bygg-, rivnings- och markåtgärder
 • Tillsyn och påföljder, Byggnadsnämndens uppgifter, överklaganden
 • Konstruktionsregler och Eurocodes
 • Övergripande om ledningssystem, kvalitets- och miljösäkring, miljöbalken och avfallsförordningen
 • Regler om- tillgänglighet, byggprodukter, skyddsrum- och certifiering av sakkunniga och kontrollanter
 • Entreprenadjuridik utifrån AB, ABT och ABS
 • Att arbeta som KA och upprätta en kontrollplan
 • Inför tentamen