KONTROLLANSVARIG PÅ DISTANS

Kursbeskrivning Denna kurs ger förutsättningar för att bli certifierad kontrollansvarig, om du uppfyller Boverkets övriga krav på praktisk erfarenhet, grundutbildning och lämplighet, enligt Boverkets föreskrift, KA 4 med ändringar samt skriver en godkänd tentamen. Hela utbildningen för blivande kontrollansvariga (KA) kan genomföras interaktivt på datorn. Du lyssnar på föreläsaren, som via ett bildspel går igenom nästan allt som du …

KONTROLLANSVARIG PÅ DISTANS Läs mer »

Längd
Motsvarar 4 dagar
Pris
9900 SEK
Ort
Online

Kursbeskrivning

Denna kurs ger förutsättningar för att bli certifierad kontrollansvarig, om du uppfyller Boverkets övriga krav på praktisk erfarenhet, grundutbildning och lämplighet, enligt Boverkets föreskrift, KA 4 med ändringar samt skriver en godkänd tentamen.

Hela utbildningen för blivande kontrollansvariga (KA) kan genomföras interaktivt på datorn. Du lyssnar på föreläsaren, som via ett bildspel går igenom nästan allt som du som KA måste kunna, eller känna till. Parallellt följer du med i den skriftliga dokumentationen. Till kursen finns många övningsfrågor. Du kan gå tillbaka och ta del av kursen om och om igen, tills du känner dig säker.

Kursinnehåll

Kursen omfattar 4 delar :

  1. Plan- och bygglagen, PBL och dess förordning, PBF och Boverkets KA 4 med ändringar (Nuv. KA5)
  2. Boverkets byggregler, BBR och EKS
  3. Konsumenttjänstlagen, lagen om färdigställandeskydd, entreprenadjuridik i praktiken utifrån AB, ABT och ABS.
  4. Övergripande information om andra lagar som miljöbalken, lagen om skyddsrum, arbetsmiljölagen och kulturmiljölagen samt diverse föreskrifter från Boverket såsom  OVK, H, TYP, HIN, ALM, CEX, SAK, KUL m fl.
    ISO 9001 och  ISO 14 001