Kontrollansvarig Utbildning Webbutbildning

Kursbeskrivning Ska du söka certifiering som kontrollansvarig för N eller K behörighet?  Denna webbaserade utbildning kan du gå i egen takt när som helst på dygnet.  Utbildningen motsvarar de krav som Boverket ställer i sin föreskrift BFS 2011:14 KA 4 inför en certifiering. De flesta byggprojekt kräver en certifierad kontrollansvarig (KA) enligt PBL, (plan- och bygglagen). Den kontrollansvarige …

Kontrollansvarig Utbildning Webbutbildning Läs mer »

Längd
Ca 2 dagar
Pris
13995 SEK
Ort
Online

Kursbeskrivning

Ska du söka certifiering som kontrollansvarig för N eller K behörighet?  Denna webbaserade utbildning kan du gå i egen takt när som helst på dygnet.  Utbildningen motsvarar de krav som Boverket ställer i sin föreskrift BFS 2011:14 KA 4 inför en certifiering.

De flesta byggprojekt kräver en certifierad kontrollansvarig (KA) enligt PBL, (plan- och bygglagen). Den kontrollansvarige ska medverka till att byggprojektet uppfyller kraven i bygglagstiftningen och bland annat hjälpa byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och vara med vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Denna kurs ger förutsättningar för att bli certifierad kontrollansvarig, om du uppfyller Boverkets övriga krav på praktisk erfarenhet, grundutbildning och lämplighet, enligt Boverkets föreskrift KA 4 med ändringar samt skriver en godkänd tentamen.

Kursinnehåll

 • Kontrollansvarig
 • Kontrollplan och samråd
 • Bygglov, rivningslov och marklov.
 • Byggregler
 • Brandskydd
 • Avfall och farliga ämnen
 • Typgodkännande
 • Vatten och avlopp
 • Bredbandsanslutning
 • Energihushållning
 • Skyddsrum, hissar och andra motordrivna anordningar
 •  Varsamhet
 • Lag om färdigställandeskydd
 • Konsumenttjänstlagen
 • Entreprenadjuridik
 • Ab04 & Abt06