Lean i praktiken

Kursbeskrivning Utbildningen riktar sig till ledare, chefer, samordnare, verksamhetsutvecklare, och förändringsledare som skall driva Lean-initiativ i den egna verksamheten. Utbildningen är även lämplig som introduktionsutbildning för övriga medarbetare i en Lean-orienterad verksamhet där syftet är att skapa en större förståelse för konceptet. Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap och insikt om hur Lean-principerna …

Lean i praktiken Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
18300 SEK

Kursbeskrivning

Utbildningen riktar sig till ledare, chefer, samordnare, verksamhetsutvecklare, och förändringsledare som skall driva Lean-initiativ i den egna verksamheten. Utbildningen är även lämplig som introduktionsutbildning för övriga medarbetare i en Lean-orienterad verksamhet där syftet är att skapa en större förståelse för konceptet.

Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap och insikt om hur Lean-principerna kan hjälpa till att realisera en verksamhetsstrategi baserad på flödeseffektivitet. Syftet är också att lära dig att arbeta med konceptet på rätt sätt och involvera alla medarbetare i verksamheten.

Kursinnehåll

Vi går igenom de vanligaste verktygen och metoderna inom Lean-filosofin och lär oss hur vi kan använda dessa för att skapa en mer flödesorienterad och kundfokuserad verksamhet. Under utbildningen får deltagarna själva praktisera Lean-principerna genom ett interaktivt spel och flera praktikfall i verklighetsbaserade miljöer.