LEDARSKAP 3 – COACHANDE LEDARSKAP

Kursbeskrivning Att få andra att växa och nå sina mål och prestationer är en av ledarens viktigaste uppgifter. Det handlar om att vägleda och att hjälpa andra att se möjligheter. Ett coachande förhållningssätt är såväl ett synsätt i det dagliga ledarskapet som ett arbetssätt med en tydlig frågemetodik. Med frågornas hjälp kan du få dina …

LEDARSKAP 3 – COACHANDE LEDARSKAP Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
16900 SEK

Kursbeskrivning

Att få andra att växa och nå sina mål och prestationer är en av ledarens viktigaste uppgifter. Det handlar om att vägleda och att hjälpa andra att se möjligheter. Ett coachande förhållningssätt är såväl ett synsätt i det dagliga ledarskapet som ett arbetssätt med en tydlig frågemetodik.

Med frågornas hjälp kan du få dina medarbetare att växa i sina roller och hitta såväl motivation som lösningar på utmaningar och skapa förutsättningar för att lyckas ännu bättre.  En ledarskapsutbildning som ger dig trygghet i att agera med fokus på att utveckla andra.

Kursinnehåll

 • Chef, ledare eller coach? Vad är skillnaden?
 • Coaching som förhållningssätt i ledarskapet
 • Coaching som metod och teknik
 • Coachingens utmaningar och fallgropar
 • Tydlig kommunikation, en förutsättning för bra dialog
 • Relationen i grunden – vem är det du möter?
 • GROW -modellen – att ställa frågor i rätt ordning
 • Att coacha med tydliga mål i sikte
 • Samtalsteknik med öppna frågor och speglingar
 • Konsten att lyssna – och att lyssna aktivt
 • Tydliga spelregler som grund för samtalet
 • Att förstå drivkrafter och motivation i beteenden
 • Att se och förstå reaktioner
 • Hinder för utveckling
 • Att varva coachande tekniker med feedback
 • Case och övningar