Ledarskap nivå 1 – Ny som chef

Kursbeskrivning I utbildningen Ny som chef får du träna praktiskt på kunskap, verktyg och modeller som ger ökad trygghet i din nya chefsroll. Du får lära dig hur du genom målstyrning kan sätta, följa upp och nå uppsatta mål. Ledarskap nivå 1 ger insikt om hur du med coachning och utvecklingssamtal involverar dina medarbetare i …

Ledarskap nivå 1 – Ny som chef Läs mer »

Längd
2 dagar + blended learning
Pris
17900 SEK

Kursbeskrivning

I utbildningen Ny som chef får du träna praktiskt på kunskap, verktyg och modeller som ger ökad trygghet i din nya chefsroll. Du får lära dig hur du genom målstyrning kan sätta, följa upp och nå uppsatta mål.

Ledarskap nivå 1 ger insikt om hur du med coachning och utvecklingssamtal involverar dina medarbetare i målbilden. Hur du håller möten, utvecklingssamtal, lönesamtal och svåra samtal. Du kommer att lära dig hur du du tacklar utmaningen att bli chef över dina gamla kollegor och hur du handskas med situationer som känns jobbiga. Efter avslutad utbildning har du en stabil grund att bygga ditt ledarskap och din chefsroll på.

Kursinnehåll

 • tt vara chef och ledare
 • Vem företräder du?
 • Målstyrning
 • Juridik och arbetsrätt
 • Ledarstil och självkännedom
 • Chef över gamla kollegor
 • Individanpassat ledarskap
 • Delegera
 • Ledare, grupp och enskild individ
 • Beslutsfattande
 • Effektiv tid
 • Mötesteknik
 • Konflikthantering, svåra samtal
 • Mm