Ledningssystem i praktiken ISO 9001 och ISO 14001

Kursbeskrivning Utbildningen ger dig en förståelse för grunderna i kvalitets och miljöarbete samt hur standarderna ISO 9001 och ISO 14001 kan användas för att bygga och utveckla ett väl fungerade ledningssystem. I denna utbildning ges en förståelse för hur kraven kan tolkas, uppfyllas och skapa ett verkligt värde för organisationen. Vi behandlar processorientering och andra …

Ledningssystem i praktiken ISO 9001 och ISO 14001 Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
19300 SEK

Kursbeskrivning

Utbildningen ger dig en förståelse för grunderna i kvalitets och miljöarbete samt hur standarderna ISO 9001 och ISO 14001 kan användas för att bygga och utveckla ett väl fungerade ledningssystem.

I denna utbildning ges en förståelse för hur kraven kan tolkas, uppfyllas och skapa ett verkligt värde för organisationen. Vi behandlar processorientering och andra viktiga metoder samt förklarar nyttan av ett integrerat ledningssystem och hur det kan bidra till bättre lönsamhet. Efter avslutad utbildning ska du kunna hitta i standarden, förstå syftet med respektive kravelement och ha exempel på verktyg för att uppfylla kraven. Under utbildning varvas teori med praktiska övningar för att främja inlärning och för att kunskapen ska vara lättare att applicera i er organisation.