LOU – grund

Kursbeskrivning Kursen LOU – grund ger dig en heltäckande introduktion till regelverket kring offentlig upphandling. Kursen utgår från upphandlingsprocessen och tar dig genom processen från ax till limpa. Ambitionen är att göra dig till en bättre inköpare och upphandlare. Du får verktygen och kunskapen om framförallt LOU, med en kombination av teori och praktiska exempel …

LOU – grund Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
20950 SEK
Ort
Stockholm

Kursbeskrivning

Kursen LOU – grund ger dig en heltäckande introduktion till regelverket kring offentlig upphandling. Kursen utgår från upphandlingsprocessen och tar dig genom processen från ax till limpa. Ambitionen är att göra dig till en bättre inköpare och upphandlare. Du får verktygen och kunskapen om framförallt LOU, med en kombination av teori och praktiska exempel från viktiga upphandlingsfall i EU-domstolen.

För dig som är nybörjare inom offentlig upphandling eller har högst 3 års erfarenhet. Kursen riktar sig både till beställare på upphandlande myndighet och till leverantörer i den privata sektorn.

Kursinnehåll

  • Nyheter och introduktion till EU-rätten och dess företräden
  • Upphandlingsdirektivens bakgrund
  • Upphandlingsprocessen och dess olika steg samt juridiska betydelse
  • Behovs- och marknadsanalys
  • Upphandlingsförfarande över och under tröskelvärdena
  • Annonsering och tidsfrist
  • Upphandlingsdokumentens olika delar med kravspecifikation och ändring av förfrågningsunderlag
  • Introduktion till uteslutning och kvalificering
  • Utvärdering och tilldelningsbeslut
  • Rättsmedel och praxis