LOU – kurs i offentlig upphandling

Kursbeskrivning Denna kurs ger dig som medverkar i upphandlingar en grundläggande och pedagogisk introduktion till upphandlingsprocessen, med fokus på de nyheter som trätt i kraft och vilka effekter de har på genomförandet av upphandlingar. Med detta som utgång har vi skapat en endagsutbildning inom LOU för både upphandlare och anbudsgivare. Kursen är bred, med fokus på …

LOU – kurs i offentlig upphandling Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
6100 SEK

Kursbeskrivning

Denna kurs ger dig som medverkar i upphandlingar en grundläggande och pedagogisk introduktion till upphandlingsprocessen, med fokus på de nyheter som trätt i kraft och vilka effekter de har på genomförandet av upphandlingar. Med detta som utgång har vi skapat en endagsutbildning inom LOU för både upphandlare och anbudsgivare. Kursen är bred, med fokus på ramverk, krav, lagar, och rättspraxis.

Kursinnehåll

 • Upphandlingsformer i LOU och LUF – över och under tröskelvärdena
 • Regler för ramavtal
 • Ramar för förfrågningsunderlagets utformning
 • Upphandlingens faser – anbudens form och innehåll, reservationer, kompletteringar och orena anbud
 • Kvalificeringskrav – anbudsgivarnas tekniska, yrkesmässiga och ekonomiska kapacitet
 • Anbudsutvärderingskriterier
 • Avbrytande av upphandling
 • Tilldelningsbeslut
  • Offentlighet och sekretess
  • Överprövningogiltighetstalan
  • Skadestånd