LOU – kurs i offentlig upphandling

Kursbeskrivning Upphandlingar är oftast komplicerade, tar mycket tid och omsätter stora belopp. Vilka regler och bestämmelser styr utformningen av förfrågningsunderlag? Vilka krav och kriterier för tilldelning är tillåtna? Lagen om offentlig upphandling är central för alla som gör affärer med offentliga kunder, och givetvis även för den offentliga verksamheten. En god kännedom om lagen ökar möjligheten …

LOU – kurs i offentlig upphandling Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
6100 SEK

Kursbeskrivning

Upphandlingar är oftast komplicerade, tar mycket tid och omsätter stora belopp. Vilka regler och bestämmelser styr utformningen av förfrågningsunderlag? Vilka krav och kriterier för tilldelning är tillåtna? Lagen om offentlig upphandling är central för alla som gör affärer med offentliga kunder, och givetvis även för den offentliga verksamheten. En god kännedom om lagen ökar möjligheten till att göra bra affärer och bra avtal för båda parter. Många företag strävar därför efter att kunna arbeta med LOU på ett effektivt sätt för att öka sin lönsamhet i offentliga affärer.

Denna kurs ger dig som medverkar i upphandlingar en grundläggande och pedagogisk introduktion till upphandlingsprocessen, med fokus på de nyheter som trätt i kraft och vilka effekter de har på genomförandet av upphandlingar. Med detta som utgång har vi skapat en endagsutbildning inom LOU för både upphandlare och anbudsgivare. Kursen är bred, med fokus på ramverk, krav, lagar, och rättspraxis.

Kursinnehåll

 • Upphandlingsformer i LOU och LUF – över och under tröskelvärdena
 • Regler för ramavtal
 • Ramar för förfrågningsunderlagets utformning
 • Upphandlingens faser – anbudens form och innehåll, reservationer, kompletteringar och orena anbud
 • Kvalificeringskrav – anbudsgivarnas tekniska, yrkesmässiga och ekonomiska kapacitet
 • Anbudsutvärderingskriterier
 • Avbrytande av upphandling
 • Tilldelningsbeslut
  • Offentlighet och sekretess
  • Överprövningogiltighetstalan
  • Skadestånd