LOU Lagen om offentlig Upphandling | e-learning

Kursbeskrivning Utbildningen riktar sig till dig som kommer i kontakt med LOU antingen som upphandlare, konsult eller entreprenör. Lämplig för dig som är inköpare, anbudsgivare eller konsulter som genomför eller deltar i upphandling. Samt andra som behöver information om grunderna i lagen. Kursen passar både beställare och leverantörer. Efter kursen skall du förstå hur regelverket om offentlig upphandling fungerar samt få mer kunskap och förståelse av lagen. Med fokus på …

LOU Lagen om offentlig Upphandling | e-learning Läs mer »

Längd
4-6 timmar
Pris
2495 SEK
Ort
Online

Kursbeskrivning

Utbildningen riktar sig till dig som kommer i kontakt med LOU antingen som upphandlare, konsult eller entreprenör. Lämplig för dig som är inköpare, anbudsgivare eller konsulter som genomför eller deltar i upphandling. Samt andra som behöver information om grunderna i lagen. Kursen passar både beställare och leverantörer.

Efter kursen skall du förstå hur regelverket om offentlig upphandling fungerar samt få mer kunskap och förståelse av lagen. Med fokus på på byggentreprenader och byggtekniska konsulttjänster ger vi dig rätt kunskap för att utföra ditt uppdrag, genomföra perfekta upphandlingar samt bli en vinnare både som upphandlare och entreprenör. Du kommer att erhålla en stabil grund med praktiskt och teoretisk förståelse för hur LOU interagerar med avtalen på konsult och byggområdet.

Kursinnehåll

  • Lag om offentlig upphandling (2016:1145)
  • Olika förfaranden
  • Allmänna bestämmelser
  • Tröskelvärdet
  • Ram avtal, inköpscentraler och annan samordnad upphandling
  • Tekniska krav
  • Annonsering och Tidsfrister
  • Kommunikation, Dokumentation och Kvalificering
  • Särskilda villkor
  • Direktupphandling
  • Avtalsspärr och Överprövning
  • Osund konkurrens
  • Korruption inom offentlig upphandling
  • För dig som företagare
  • Hur går offentliga upphandlingar till?