Marknads­föring Start

Kursbeskrivning Gör din första marknads- och aktivitetsplan! På den här grundkursen får du en första inblick i hur du skapar kundrelationer, identifierar målgrupper och utvecklar varumärken. Marknadsföring handlar om att skapa och vårda kundrelationer, att identifiera nya affärsmöjligheter och utveckla verksamheten. Den här introduktionskursen i marknadsföring ger dig grundläggande kunskaper om just det. Kursen ger …

Marknads­föring Start Läs mer »

Längd
Kvällstid - 25 lektionstimmar
Pris
18500 SEK
Ort
Stockholm

Kursbeskrivning

Gör din första marknads- och aktivitetsplan! På den här grundkursen får du en första inblick i hur du skapar kundrelationer, identifierar målgrupper och utvecklar varumärken.

Marknadsföring handlar om att skapa och vårda kundrelationer, att identifiera nya affärsmöjligheter och utveckla verksamheten. Den här introduktionskursen i marknadsföring ger dig grundläggande kunskaper om just det. Kursen ger dig bra förutsättningar och kunskap för att kunna börja arbeta med marknadsföring på en grundläggande nivå. Vi jobbar både teoretiskt och praktiskt, alltid nära verkligheten. Du kommer att lära dig begrepp och arbetsmetoder för att skapa enklare marknads- och aktivitetsplaner. Med hjälp av föreläsare hämtade från branschen visar vi hur olika discipliner jobbar tillsammans för att skapa effektiv och värdeskapande marknadsföring. Under kursen jobbar ni i grupp med att ta fram en enklare marknads- och aktivitetsplan som redovisas i slutet av kursen.

Kursinnehåll

  • Marknadsföringens grunder – begrepp och terminologi
  • Vad är ett varumärke och hur jobbar man med det
  • Marknads- och aktivitetsplaner
  • Omvärldsanalys
  • Segmentering och målgrupper
  • Positionering
  • Storytelling
  • Mål och aktiviteter
  • Marknads­kommunikation