Minska ohälsa med en ergonomiutbildning

Kursbeskrivning Den utbildning i arbetsplatsergonomi som vi erbjuder är av högsta kvalitet och alltid anpassad efter den bransch som ditt företag eller organisation arbetar inom. Ergonomiutbildningen varar i ungefär två till tre timmar och innehåller allt från relevant statistik till förebyggande övningar och minnesregler. När utbildningen är klar ska alla på arbetsplatsen vara mer medvetna …

Minska ohälsa med en ergonomiutbildning Läs mer »

Längd
3 timmar
Pris
11487 SEK

Kursbeskrivning

Den utbildning i arbetsplatsergonomi som vi erbjuder är av högsta kvalitet och alltid anpassad efter den bransch som ditt företag eller organisation arbetar inom. Ergonomiutbildningen varar i ungefär två till tre timmar och innehåller allt från relevant statistik till förebyggande övningar och minnesregler. När utbildningen är klar ska alla på arbetsplatsen vara mer medvetna om hur kroppen belastas under ett arbetspass och vilka förändringar man kan införa i arbetsrutinerna för att öka välmåendet. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter inom belastningsergonomi.

Förutom ökad produktivitet och kvalitet på arbetet har utbildningen som mål att minska sjukfrånvaro  och höja det allmänna välmåendet på arbetsplatsen. Smärta och obehag som kommer från felaktig belastning eller förslitningar har en tendens att leda till långsiktiga och dyra sjukskrivningar. Genom att ta arbetsmiljön på allvar och förbättra ergonomin kan ni minska risken för långvarig frånvaro och bidra till att personalen trivs och kan jobba utan att drabbas av ohälsa.

Kursinnehåll

  • Introduktion av den aktuella branschen med vanliga besvär och statistik.
  • Presentation av olika arbetsplatsergonomiska utmaningar. Ex. syn, buller, psykosocial arbetsmiljö.
  • Tillämpad biomekanik, eller hur kroppen påverkas av olika belastningar.
  • Praktiska exempel på aktuell arbetsplats.
  • Vad säger arbetsmiljölagen.
  • Exempel på användbara checklistor
  • Max 15 deltagare. Pris från 11490 kr