Nya regler för börsbolagens hållbarhetsredovisning

Kursbeskrivning Under denna e-kurs görs en genomgång av de nya reglerna om hållbarhetsredovisning. Inledningsvis lämnas en bakgrund och introduktion till relevanta regelverk. Därefter behandlas vad hållbarhetsrapporteringen ska innehålla, generella rapporteringskrav kring hållbarhetsrapporteringen samt redovisningsstandarder utifrån miljöfrågor, sociala frågor och styrningsrelaterade frågor (ESG).
Längd
60 minuter
Pris
1990 SEK
Ort
Online

Kursbeskrivning

Under denna e-kurs görs en genomgång av de nya reglerna om hållbarhetsredovisning. Inledningsvis lämnas en bakgrund och introduktion till relevanta regelverk. Därefter behandlas vad hållbarhetsrapporteringen ska innehålla, generella rapporteringskrav kring hållbarhetsrapporteringen samt redovisningsstandarder utifrån miljöfrågor, sociala frågor och styrningsrelaterade frågor (ESG).