Praktisk energieffektivisering

Kursbeskrivning En utbildning för dig som arbetar med byggnader och ska utföra energiinventeringar, energianalyser, energidiagnostik och komma med förbättringsförslag inom energiområdet. För att uppnå en energieffektiv byggnad är det viktigt att se byggnad, installationer och verksamhet som en helhet där också driftstrategier och mänskliga beteenden har stor betydelse. Byggnadens ekonomi påverkas av såväl byggnadens energiprestanda …

Praktisk energieffektivisering Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
14900 SEK

Kursbeskrivning

En utbildning för dig som arbetar med byggnader och ska utföra energiinventeringar, energianalyser, energidiagnostik och komma med förbättringsförslag inom energiområdet.

För att uppnå en energieffektiv byggnad är det viktigt att se byggnad, installationer och verksamhet som en helhet där också driftstrategier och mänskliga beteenden har stor betydelse. Byggnadens ekonomi påverkas av såväl byggnadens energiprestanda som verksamhetens energiförbrukning, driftsäkerhet och pris på upphandlad energi. Utbildningsmål är att ta fram en energidiagnos med förbättringsförslag om energieffektiviseringsåtgärder.

Kursinnehåll

  • Energieffektivisering och påverkan på den yttre och inre miljön
  • Energibesparingspotential i olika bygg- och installationstekniska system
  • Tekniska och ekonomiska kalkylmetoder
  • Energidiagnosmetod
  • Besiktningsmetodik
  • Tolkning av mätresultat
  • Nyckeltal över energiförbrukning, energistatistik
  • Praktiska övningar i energikartläggning och besparingsmöjligheter