REKRYTERING OCH INTERVJUTEKNIK

Kursbeskrivning Att rekrytera rätt är en av de största utmaningarna för både chefer och organisationer. Med en grund i ett kompetensbaserat synsätt och en effektiv intervjuteknik hjälper vi dig att avgöra om de sökande matchar uppsatta kravprofiler. Vi tränar på att formulera kompetenskrav, ställa frågor, lyssna mellan raderna, se bakom “det trevliga” och få fram …

REKRYTERING OCH INTERVJUTEKNIK Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
9900 SEK
Ort
Stockholm

Kursbeskrivning

Att rekrytera rätt är en av de största utmaningarna för både chefer och organisationer. Med en grund i ett kompetensbaserat synsätt och en effektiv intervjuteknik hjälper vi dig att avgöra om de sökande matchar uppsatta kravprofiler. Vi tränar på att formulera kompetenskrav, ställa frågor, lyssna mellan raderna, se bakom “det trevliga” och få fram de rätta svaren.

Med förberedande uppgifter, Kravprofil och CV-granskning, börjar utbildningen med ett konkret case och bygger sedan vidare på ett antal intervjusituationer där man som deltagare tränar sig i att formulera de rätta frågorna, skapa rätt klimat och gå vidare med följdfrågor för att komma i mål med intervjun utifrån den kravprofil som är ställd.

Kursinnehåll

  • CV-granskning
  • Konsten att tyda ansökningar och betyg
  • Intervjuteknik
  • Frågemetodik – ditt viktigaste verktyg
  • Konsten att hålla den röda tråden
  • Säkerställa att du får svar på rätt frågor
  • Att ställa fördjupande följdfrågor
  • Att lyssna mellan raderna till det som sägs
  • Konsten att gå vidare – även vid undvikande svar
  • mm