Säkerhetssamordnare – Diplomutbildning

Kursbeskrivning Säkerhetsarbetet berör många områden vilket ställer stora krav på dig som handhar säkerhetsfrågorna i en organisation. SSF:s utbildning Säkerhetssamordnare är en bred säkerhetsutbildning på totalt nio dagar, fördelade på tre avsnitt om tre dagar vardera. Här får du en bra grund för att möta de utmaningar som ingår i yrkesrollen. Under utbildningens första del …

Säkerhetssamordnare – Diplomutbildning Läs mer »

Längd
9 dagar
Pris
39000 SEK

Kursbeskrivning

Säkerhetsarbetet berör många områden vilket ställer stora krav på dig som handhar säkerhetsfrågorna i en organisation. SSF:s utbildning Säkerhetssamordnare är en bred säkerhetsutbildning på totalt nio dagar, fördelade på tre avsnitt om tre dagar vardera. Här får du en bra grund för att möta de utmaningar som ingår i yrkesrollen.

Under utbildningens första del får du lära dig mer om säkerhetsarbetets syfte och dess olika roller och ansvarsförhållanden. Därefter kommer grundläggande kriminologiska teorier att behandlas, du kommer även få lära dig mer kring betydelsen av riskhantering och en verksamhets säkerhetspolicy. Målet är att du redan efter den första delen av utbildningen Säkerhetssamordnare kommer besitta kunskap för att kunna genomföra egna riskanalyser. Den andra delen av utbildningen tar avstamp i riskanalysen för att du ska få kunskap i hur du väljer de mest relevanta skyddsåtgärderna för din verksamhet. Vidare syftar utbildningen till att ge dig kunskap och information gällande krav, lagar och regler kopplade till säkerhetsarbetet för att du bl.a. ska känna till dina juridiska befogenheter och kunna medverka i din verksamhets brandskyddsplanering. Målet är att du efter den andra delen också ska kunna bedöma värdet av olika skyddsinsatser och besitta kunskap om vikten av informationssäkerhet. Den tredje och sista delen i utbildningen Säkerhetssamordnare ger dig kunskap i krishantering, säkerhetsupphandling och hur du upprättar ett förebyggande skydd mot hot och våld. Sist men inte minst ger utbildningen dig värdefulla insikter i hur du kan förbättra motivationen kring säkerhetsarbetet på din egen arbetsplats, både bland medarbetare och ledning.