Säkra lyft onlineutbildning

Kursbeskrivning Kursen Säkra Lyft omfattar vad arbetstagaren måste veta för att få jobba säkert som lastkopplare, signalman eller på annats sätt involveras i arbetet med materiallyft på arbetsplatsen. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren, för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6. Lyft på arbetsplatsen är …

Säkra lyft onlineutbildning Läs mer »

Längd
-
Pris
1800 SEK
Ort
Online

Kursbeskrivning

Kursen Säkra Lyft omfattar vad arbetstagaren måste veta för att få jobba säkert som lastkopplare, signalman eller på annats sätt involveras i arbetet med materiallyft på arbetsplatsen. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren, för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6.

Lyft på arbetsplatsen är idag väldigt vanligt och ofta är det lyft som sker med väldigt tunga laster. Har inte de involverade i arbetet en god utbildning finns det risk att lyften och lastkopplingen inte sker på ett säkert sätt och risken för olyckor och tillbud ökar. Att förstå riskerna i varje skede av arbetets gång är centralt i denna kurs men också kunskapen kring de olika lyftredskapens egenskaper, hur kommunikationen mellan signalman, kranförare och lastkopplare sker på ett tydligt och säkert sätt samt vilket lyftredskap som ska användas i olika situationer.

Olyckor vid lyft är tyvärr vanligt och det bästa sättet att minimera antalet olyckor är genom god kunskap och förståelse för riskerna i arbetet. 80% av olyckorna med lyft på arbetsplatsen beror på felhantering av lyftredskap. Med rätt kunskap kring lyftredskap och risker samt förståelse för uppgiften kan antalet olyckor minskas kraftigt.

Kursinnehåll

  • Lagar och regler
  • Lyft och lastkoppling
  • Val av lyftredskap
  • Lyftredskapens egenskaper
  • Signalschema
  • Riskanalys
  • Lastkopplare och signalman
  • Kontroll och underhåll
  • Teoriprov