SAM – SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Kursbeskrivning Det här är en grundutbildning i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen ska ge deltagaren kunskaper om de regler som styr det systematiska arbetsmiljöarbetet och skapa en förståelse för vad lagen kräver samt vem som ska göra vad. Vi går igenom föreskriften SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete och de minimumkrav som ställs på ett ledningssystem för …

SAM – SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
4800 SEK

Kursbeskrivning

Det här är en grundutbildning i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen ska ge deltagaren kunskaper om de regler som styr det systematiska arbetsmiljöarbetet och skapa en förståelse för vad lagen kräver samt vem som ska göra vad. Vi går igenom föreskriften SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete och de minimumkrav som ställs på ett ledningssystem för arbetsmiljöarbetet samt grunderna för att få till ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete på er arbetsplats.

Deltagaren ska få grundläggande kunskaper om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet kan implementeras i verksamheten och få en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

Kursinnehåll

  • Fysisk, psykisk och social arbetsmiljö.
  • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen.
  • De krav och föreskrifter som reglerar det systematiska arbetsmiljöarbetet med en fördjupning i föreskriften SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • De olika rollerna och rollernas ansvar samt hur samverkan kan fungera i en organisation.
  • Sambandet mellan en bra arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet och utvecklingen av organisationen.
  • Hur deltagaren skall kunna söka vidare information och kunna omsätta den i sitt dagliga arbetsmiljöarbetet.