SBA Brandskyddsansvarig

Kursbeskrivning En brandskyddsansvarig kurs ger dig den kunskap och kompetens du behöver för att ansvara för brandskyddet på din arbetsplats. Under vår brandskyddsansvarig kurs får du lära dig om de grundläggande principerna för brandskydd och brandsäkerhet. Detta inkluderar förebyggande åtgärder, som hur man identifierar risker och vidtar åtgärder för att minska brandrisken. Du kommer också …

SBA Brandskyddsansvarig Läs mer »

Längd
4-6 timmar
Pris
3900 SEK
Ort
Online

Kursbeskrivning

En brandskyddsansvarig kurs ger dig den kunskap och kompetens du behöver för att ansvara för brandskyddet på din arbetsplats. Under vår brandskyddsansvarig kurs får du lära dig om de grundläggande principerna för brandskydd och brandsäkerhet. Detta inkluderar förebyggande åtgärder, som hur man identifierar risker och vidtar åtgärder för att minska brandrisken. Du kommer också att lära dig om olika typer av  brandsläckare och andra brandskyddsutrustningar, och hur du använder dem på rätt sätt.

En brand på ett företag kan snabbt få förödande konsekvenser både för liv och verksamhet.
Brandskyddsfrågor är därför viktiga för alla verksamheter och med rätt utbildning kommer du känna dig tryggare i rollen.
Med denna kurs får du en god grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag.

Kursinnehåll

 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Arbetsmiljölagen
 • Lagen och förordningen om brandfarliga varor
 • Brandskydd i Boverkets byggregler
 • Försäkringsregler
 • Ansvar
 • Brandskyddsorganisation
 • Förebyggande brandskydd
 • Hur du kommer igång med sitt brandskyddsarbete
 • Kommunens tillsyn
 • Dokumentation