SBA-utbildning hos Motivera

Kursbeskrivning Utbildningen Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) vänder sig till brandskyddsansvariga inom företag eller organisationer. Syftet med utbildningen är att skapa säkrare arbetsplatser och ge verktyg för det systematiska brandskyddsarbetet genom att skapa medvetenhet, höja kompetensen och öka säkerheten. Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har ägaren av en byggnad och den som bedriver verksamhet där, …

SBA-utbildning hos Motivera Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
SEK

Kursbeskrivning

Utbildningen Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) vänder sig till brandskyddsansvariga inom företag eller organisationer. Syftet med utbildningen är att skapa säkrare arbetsplatser och ge verktyg för det systematiska brandskyddsarbetet genom att skapa medvetenhet, höja kompetensen och öka säkerheten.

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har ägaren av en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för brandskyddet. Det innebär skyldighet att i skälig omfattning tillhandahålla utrustning för livräddning vid brand och att förhindra eller begränsa skador till följd av brand.

Kursinnehåll

  • Lagstiftning
  • Riskbedömning
  • Utbildningsplanering
  • Spridningsvägar
  • Brandförebyggande åtgärder
  • Utrymningsvägar
  • Larmning
  • Handhavande släckutrustning