SKÖTSEL AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR – WEBBUTBILDNING

Kursbeskrivning Att arbeta med elektriska anläggningar innebär många risker. Syftet med kursen är att skapa en förståelse över föreskrifterna om säkert elarbete för att kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där elektriska risker kan uppstå och förbygga el-olycksfall. Detta görs genom att man upprättar arbetsrutiner, gör riskanalys, väljer rätt arbetsmetod samt har en …

SKÖTSEL AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR – WEBBUTBILDNING Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
2495 SEK
Ort
Online

Kursbeskrivning

Att arbeta med elektriska anläggningar innebär många risker. Syftet med kursen är att skapa en förståelse över föreskrifterna om säkert elarbete för att kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där elektriska risker kan uppstå och förbygga el-olycksfall. Detta görs genom att man upprättar arbetsrutiner, gör riskanalys, väljer rätt arbetsmetod samt har en förståelse för anläggningsägarens underhållsansvar

Alla som deltagit i kursen ska förstå och kunna tillämpa regelverket för elsäkerhet vid arbete och kunna utföra elarbeten på ett säkert sätt i de vanligaste typerna av elanläggningar. Kursen vänder sig till chefer och arbetsledare som behöver ha kunskap om hur arbeten i elanläggningar ska kunna utföras på ett säkert sätt samt till skyddsombud som ska övervaka att reglerna efterlevs. Kursen är också lämplig för arbetare som behöver ha kunskaper i arbete med elektriska anläggningar enligt ELSÄK-FS 2021:7 samt svensk standard SS-EN 50110-1.

Kursinnehåll

  • Elfaran
  • Olycksfall
  • Eksäkerhetsverkets föreskrift om Arbete i yrkesmässig verksamhet där det finns elfara för dem som deltar i arbetet, ELSÄK-FS 2021:7
  • Innehavarens kontroll av elektriska anläggningar och anordningar, ELSÄK-FS 2022:3
  • Skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110-1
  • Rutiner för hur elsäkerhetsledare utses och dennes arbetsuppgifter
  • Riskhantering, bedömning utifrån kursdeltagarnas olika arbetsuppgifter
  • Val av arbetsmetod och villkor för olika arbetsmetoder
  • Riskhantering i planeringsskedet och utförandeskedet