Steg-1 KBT – Grundläggande utbildning i psykoterapi med KBT-inriktning

Kursbeskrivning Utbildningen omfattar två års studier på deltid och ger grundläggande teoretiska och praktiska färdigheter i KBT. Den vänder sig till dig med människovårdande yrkesutbildning som vill lära dig mer om hur metoden kan användas inom ramen för ditt yrke. Utbildningen ger dig, under förutsättning att du erhåller regelbunden handledning, behörighet att behandla klienter med …

Steg-1 KBT – Grundläggande utbildning i psykoterapi med KBT-inriktning Läs mer »

Längd
2 år på deltid
Pris
136500 SEK
Ort
Lund

Kursbeskrivning

Utbildningen omfattar två års studier på deltid och ger grundläggande teoretiska och praktiska färdigheter i KBT. Den vänder sig till dig med människovårdande yrkesutbildning som vill lära dig mer om hur metoden kan användas inom ramen för ditt yrke. Utbildningen ger dig, under förutsättning att du erhåller regelbunden handledning, behörighet att behandla klienter med KBT. Den ger dig dessutom del av behörighet att söka vidare till psykoterapeutprogrammet (steg 2). Vår utbildning är auktoriserad och kvalitetsgranskas av Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier (sfKBT).

Kursinnehåll

Utbildningen förmedlar kunskaper i basala psykoterapeutiska principer och metoder samt ger en allsidig orientering i relevant psykologi och psykopatologi, psykoterapeutisk intervjuteknik samt psykoterapeutiska samtal. Utbildningen ger även en allmän orientering i olika psykoterapeutiska metoder. Fokus ligger på båda de centrala synsätten inom KBT, det kognitiva och det inlärningspsykologiska. Utbildningen förmedlar också kunskaper om emotions- och motivationspsykologi, samt relevant utvecklingspsykologi.