Systematiskt brandskyddsarbete i praktiken

Kursbeskrivning Den här kursen ger dig en vägledning hur ni kan införa och upprätthålla ett systematiskt brandskyddsarbete i praktiken. En brand kan få en förödande effekt på människors hälsa och egendom, därför är det otroligt viktigt att arbeta förebyggande för att undvika att en brand uppkommer, och om så skulle ske, att man har förmåga …

Systematiskt brandskyddsarbete i praktiken Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
2900 SEK
Ort
Distans

Kursbeskrivning

Den här kursen ger dig en vägledning hur ni kan införa och upprätthålla ett systematiskt brandskyddsarbete i praktiken. En brand kan få en förödande effekt på människors hälsa och egendom, därför är det otroligt viktigt att arbeta förebyggande för att undvika att en brand uppkommer, och om så skulle ske, att man har förmåga att bekämpa den på ett effektivt vis. Alla verksamheter och fastighetsägare är skyldiga att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i olika omfattning. Vår utbildning i systematiskt brandskyddsarbete ger dig en vägledning hur ni kan införa och upprätta hålla ett systematiskt brandskyddsarbete i praktiken.

Kursinnehåll

  • Bakgrund till krav på SBA (Cases, försäkringskrav)
  • Lag om skydd mot olyckor översikt med fokus på 2 kap 2–3 §§ om verksamhetens och ägarens skyldigheter
  • Hur du arbetar med SBA i praktiken
  • Hur du integrerar ditt SBA i ditt ledningssystem
  • Praktisk övning i riskhantering
  • Litteratur