THE BOARD PROGRAM – FRAMGÅNGSRIKT STYRELSEARBETE

Kursbeskrivning 3 dagar styrelseutbildning, riktar sig till dig som både är intresserad av styrelsearbete och vill verka genom ett styrelseuppdrag.  Kanske har du redan styrelseuppdrag idag eller vill kunna ta ett sådant senare. Vår 3-dagars styrelseutbildning  The Board Program – Framgångsrikt styrelsearbete är en styrelseutbildning som tar avstamp i det nutida och moderna styrelsearbetet och riktar sig …

THE BOARD PROGRAM – FRAMGÅNGSRIKT STYRELSEARBETE Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
34900 SEK
Ort
Stockholm

Kursbeskrivning

3 dagar styrelseutbildning, riktar sig till dig som både är intresserad av styrelsearbete och vill verka genom ett styrelseuppdrag.  Kanske har du redan styrelseuppdrag idag eller vill kunna ta ett sådant senare.

Vår 3-dagars styrelseutbildning  The Board Program – Framgångsrikt styrelsearbete är en styrelseutbildning som tar avstamp i det nutida och moderna styrelsearbetet och riktar sig till dig som både är intresserad av styrelsearbete och vill verka genom ett styrelseuppdrag.  Kanske har du redan styrelseuppdrag idag eller vill kunna ta ett sådant senare. Styrelseutbildningen är också intressant för ägare som vill driva ett effektivt styrelsearbete och/eller tillsätta externa styrelsledamöter eller som vill förbereda anställda till att kunna ta styrelseuppdrag i dotter- och innehavsbolag. I vår grundläggande styrelseutbildning fokuserar vi på allt du behöver känna till för att vara en kompetent och trygg tillgång styrelseledamot i styrelserummet, och kunna bidra till företagets utveckling. Vår styrelseutbildning omfamnar och tar avstamp i ett ESG – Environment-Social-Governance – perspektiv.

Kursinnehåll

 • Styrelsens uppgifter
 • Aktiebolagslagen och dess innebörd för styrelsen
 • Bolagsstyrning
 • Svensk Kod för Bolagsstyrning, en överblick
 • Delegation och annan ansvarfördelning
 • Skadeståndsansvar och annat personligt ansvar för enskild styrelseledamot
 • Ersättningar och regelverk
 • Ekonomi för styrelsen: att driva lönsam tillväxt
 • Att växa i finansiell balans
 • Viktiga KPIer
 • VD rekrytering
 • People & Talent Management på styrelsens agenda
 • Strategiarbete
 • Säkerhet på styrelsens agenda
 • Hållbarhetsfrågorna i styrelsen