TRAVERSFÖRARUTBILDNING MED SÄKRA LYFT

Kursbeskrivning Motiveras Traversförarutbildning med säkra lyft ger de nödvändiga kunskaperna som behövs för att nå fram till en behörighet som traversförare. Kursen syftar till att uppfylla arbetsmiljökraven i AFS 2006:6 så att kursdeltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt ska kunna framföra en traverskran och därigenom kunna förebygga att skador på människor, maskiner och last …

TRAVERSFÖRARUTBILDNING MED SÄKRA LYFT Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
SEK

Kursbeskrivning

Motiveras Traversförarutbildning med säkra lyft ger de nödvändiga kunskaperna som behövs för att nå fram till en behörighet som traversförare. Kursen syftar till att uppfylla arbetsmiljökraven i AFS 2006:6 så att kursdeltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt ska kunna framföra en traverskran och därigenom kunna förebygga att skador på människor, maskiner och last uppstår. Enligt gällande lagstiftning är arbetsgivaren skyldig att förvissa sig om att arbets- tagaren har den utbildning som behövs för att kunna utföra sitt arbete på ett sätt som förebygger ohälsa och olycksfall. Arbetsgivaren utfärdar sedan ett skriftligt tillstånd till den personal som får utföra detta arbete. Deltagaren i kursen får också information om gällande föreskrifter vid personlyft med kran och vad som gäller vid besiktning, revisionsbesiktning, fortlöpande tillsyn och funktionskontroll av lyftinrättningen. 

Kursinnehåll

Lyftinrättningar
Säkerhetsföreskrifter
Personlig skyddsutrustning
Daglig tillsyn
Lyftredskap, dimensions- och belastningstabeller
Koppling av last, provlyft, manöverdon, skyltar och symboler
Kontroll av högsta belastning, lastens vikt och redskapets lastförmåga
Upphäva pendeleffekt genom
körning
Körning efter signal från signalman
Lossa last
Slutprov – teoretiskt och praktisk