Traversutbildning – arbete med travers

Kursbeskrivning En travers är en typ av lyftkran vars bärande konstruktion består av kranbrygga som går i sidled. Krav på denna utbildning ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:6. Utdrag från § 29 ”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende …

Traversutbildning – arbete med travers Läs mer »

Längd
1-5 dagar
Pris
3897 SEK

Kursbeskrivning

En travers är en typ av lyftkran vars bärande konstruktion består av kranbrygga som går i sidled. Krav på denna utbildning ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:6. Utdrag från § 29 ”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.” Denna utbildning uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

Utbildningen vänder sig till dig som använder dig av travers, telfrar och pelarkranar, men passar även dig som av andra typer använder lyft och lastkoppling.

Kursinnehåll

 • Introduktion
 • Terminologi, vad är vad?
 • Konstruktion, hur vikt fördelas
 • Operatörens roll, användning
 • Kommunikation
 • Lasthantering
 • Underhåll och kontroll
 • Lagar och regler
 • Ergonomi
 • Säkerhetsföreskrifter
 • Radiomanövrering
 • Materialkännedom
 • Lyftinrättningar och redskap i verkstaden
 • Skyddsföreskrifter
 • Körning efter signalschema
 • Koppla, lyfta ställa last
 • Praktiskt körprov i produktionsmiljö

Kursen består av teori och praktiska övningar. Utbildningen behandlar även Säkra lyft och Lasthantering.

1-5 dagar beroende på omfattning och förkunskap.

En grundutbildning mot basindustrin kan omfatta 1-2 dagar medans en utbildning för specialkran kan omfatta 2-5 dagar.