Utbildning – Säkra Lyft

Kursbeskrivning Utbildningen vänder sig till alla som använder lyftredskap i sitt arbete tex lastkopplare och signalmän. Den ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen när vi hanterar tunga lyft. Kursen vänder sig till alla som använder lyftredskap i sitt arbete tex lastkopplare och signalmän. Kursinnehåll
Längd
Pris
2497 SEK

Kursbeskrivning

Utbildningen vänder sig till alla som använder lyftredskap i sitt arbete tex lastkopplare och signalmän. Den ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen när vi hanterar tunga lyft. Kursen vänder sig till alla som använder lyftredskap i sitt arbete tex lastkopplare och signalmän.

Kursinnehåll

 • Lyftanordningar och Lyftredskap
 • Volym, tyngpunkt och densitet
 • Maxlaster och WLL
 • Lyftvinklar
 • Symmetriska och asymmetriska lyft
 • Olika typer av lyft
 • Belastningstabeller
 • Lyft med och utan fasta lyftpunkter
 • Justering av lyftredskapens längd
 • Signalering och kommunikation
 • Olyckor och tillbud
 • Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverket och dess föreskrifter
 • Roller och ansvar vid lyft
 • Skyddsombud
 • Riskbedömning
 • Daglig kontroll och fortlöpande tillsyn