Utbildning – Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Kursbeskrivning Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen. Med vår utbildning i arbetsmiljö får du kunskap, medvetenhet och verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete. Denna utbildning vänder sig till arbetsgivare, chefer, arbetsledare, skyddsombud och annan personal som är …

Utbildning – Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM Läs mer »

Längd
Pris
4500 SEK
Ort
Online

Kursbeskrivning

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen. Med vår utbildning i arbetsmiljö får du kunskap, medvetenhet och verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete. Denna utbildning vänder sig till arbetsgivare, chefer, arbetsledare, skyddsombud och annan personal som är inblandad i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kursinnehåll

 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöförordningen
 • Arbetsmiljöförordningen
 • AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Uppgiftsfördelning
 • Metoder för riskbedömningar
 • Handlingsplaner för arbetsmiljön
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Uppgiftsfördelning
 • Företagshälsovård
 • Skyddsombudets roll