Utrymningsledare – Brandfast

Kursbeskrivning Är du utsedd till utrymningsledare på din arbetsplats? På denna kurs får du en grundläggande utbildning i hur du ska agera och vad som förväntas av din roll. Kursen kan kompletteras med en utrymningsövning på plats i era lokaler. Vid en brand kan situationen bli kritiskt på bara ett par minuter. Rökutveckling och panik …

Utrymningsledare – Brandfast Läs mer »

Längd
3 timmar
Pris
SEK

Kursbeskrivning

Är du utsedd till utrymningsledare på din arbetsplats? På denna kurs får du en grundläggande utbildning i hur du ska agera och vad som förväntas av din roll. Kursen kan kompletteras med en utrymningsövning på plats i era lokaler.

Vid en brand kan situationen bli kritiskt på bara ett par minuter. Rökutveckling och panik kan innebära stora risker. För att skapa en effektiv utrymningsorganisation är det bra om det finns flera utrymningsledare på varje våningsplan eller avdelning. Utrymningsledaren rustas i denna utbildning med kunskaper hur man bör agera och vilka risker man kan ta. Utbildningen ger utrymningsledaren en trygghet för sin roll i en utrymningssituation. Utbildningen riktar sig till de personer som har en aktiv del i en utrymningsorganisation i händelse av brand eller annan olycka.

Kursinnehåll

  • Lagen om skydd mot olyckor
  • Risker
  • Utrymningsledarens roll och ansvar
  • Delegera och organisera
  • Genomsökning av speciella lokaler
  • Rädda, larma, varna, släck
  • Brand- och utrymningslarm
  • Utrymningsledarens hjälpmedel
  • Återsamlingsplatsen
  • Rapportering till räddningstjänsten