Utrymningsledare – Dafo

Kursbeskrivning En utrymningsledare ansvarar för att påkalla uppmärksamhet vid en utrymningssituation och tillser att utrymningen sker på ett säkert sätt. För att utrymningsorganisationen ska fungera måste utrymningsledaren känna sig trygg i sin roll och ha rätt utbildning. Utbildningen vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för utrymning samt till brandskyddsansvariga. Utbildningen behandlar bl a utrymningsorganisation, …

Utrymningsledare – Dafo Läs mer »

Längd
2-3 timmar
Pris
3500 SEK

Kursbeskrivning

En utrymningsledare ansvarar för att påkalla uppmärksamhet vid en utrymningssituation och tillser att utrymningen sker på ett säkert sätt. För att utrymningsorganisationen ska fungera måste utrymningsledaren känna sig trygg i sin roll och ha rätt utbildning.

Utbildningen vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för utrymning samt till brandskyddsansvariga. Utbildningen behandlar bl a utrymningsorganisation, utrymningsledarens roll, lagar och myndighetskrav. Den ger också en anvisning om skeenden och beteenden vid brand och utrymning.

Kursinnehåll

  • Vilket ansvar har du som utrymningsledare?
  • Utrymningens genomförande
  • Räddningstjänstens ankomst