VÅLD OCH HOT I ARBETSMILJÖN

Kursbeskrivning Kursen fokuserar på de lagar, regler och föreskrifter som omfattar våld och/ eller hot på arbetsplatsen. Under kursen kommer vi att presentera olika verktyg att ta till för att hantera en hotfull eller våldsam situation. Vi kommer också att titta på olika konfliktsituationer som kan uppstå samt titta på verktyg och handlingssätt för att …

VÅLD OCH HOT I ARBETSMILJÖN Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
2495 SEK
Ort
Online

Kursbeskrivning

Kursen fokuserar på de lagar, regler och föreskrifter som omfattar våld och/ eller hot på arbetsplatsen. Under kursen kommer vi att presentera olika verktyg att ta till för att hantera en hotfull eller våldsam situation. Vi kommer också att titta på olika konfliktsituationer som kan uppstå samt titta på verktyg och handlingssätt för att hotfulla situationer inte uppstår eller eskalerar.

Enligt arbetsmiljölagstiftningen har arbetsgivaren långtgående skyldigheter när det gäller att arbeta förebyggande med riskerna för våld och hot. Kursen ska säkerställa att arbetsgivare, chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetstagare har tillräckliga kunskaper för att förebygga riskerna  samt kunna hantera en hotfull eller våldsam situation på ett bra sätt.

Kursinnehåll

Kursen innehåller bland annat:

  • Lagar och föreskrifter som är relevanta för ämnet.
  • Hur en konfliktsituation uppstår.
  • Verktyg att välja bland i konfliktsituationer.
  • Verktyg för att förebygga konflikter.
  • Organisatoriska förebyggande åtgärder genom säkerhetsrutiner, utbildning och instruktioner.
  • Uppföljande åtgärder.