YKB – Yrkesförarkompetensbevis fortbildning

Kursbeskrivning Jobbar du med tunga transporter såsom lastbil? Alla förare som kör fordon med krav på C- eller D-behörighet i yrkesmässig trafik måste inneha yrkeskompetensbevis, även kallat YKB. Utbildningen för YKB är uppdelad på fem delkurser om vardera 7 timmar, totalt 35 timmar. Delkurserna kan göras i den ordning som passar er, efter godkänd utbildning är …

YKB – Yrkesförarkompetensbevis fortbildning Läs mer »

Längd
5 dagar
Pris
12000 SEK

Kursbeskrivning

Jobbar du med tunga transporter såsom lastbil? Alla förare som kör fordon med krav på C- eller D-behörighet i yrkesmässig trafik måste inneha yrkeskompetensbevis, även kallat YKB. Utbildningen för YKB är uppdelad på fem delkurser om vardera 7 timmar, totalt 35 timmar. Delkurserna kan göras i den ordning som passar er, efter godkänd utbildning är yrkeskompetensbeviset giltigt i 5 år.

Efter avslutar utbildning är du medveten om fordonets kraftöverföring och hur du bäst kan nyttja den. Du har kunskap om de lagar och regler som gäller för dig som yrkesförare. Du får också kännedom om godstransporter, lastsäkringar, personskador, ergonomi och vilotider.

Kursinnehåll

  • Kraftöverföringens egenskaper.
  • Rörelseenergi och bromssystem.
  • Optimering av bränsleförbrukning.
  • Last och lastsäkring vid godstransporter.
  • Social lagstiftning.
  • Ergonomi.
  • Arbetsrelaterade olyckor och riskminimering.
  • Hantering av krissituationer.