Arbetsmiljö – utbildningar för en trygg arbetsplats

ArbetsmiljöArbetsmiljö på en arbetsplats är väldigt viktig och det är arbetsgivarens ansvar att se till att de lagar och regler som finns uppfylls. Företaget och arbetsgivaren skall arbeta med arbetsmiljön på ett systematiskt och löpande sätt. Det är viktigt att man utvecklar och följer upp verksamheten hela tiden. Man får inte tro att det är ett engångsarbete och sedan kan man bara luta sig tillbaka och tro att allt är gjort.

Arbetsmiljön på en arbetsplats är väldigt viktig ur många hänseenden. Man brukar tala om att den omfattar alla förhållanden på en arbetsplats så som sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden. De föreskrifter som finns kring systematiskt arbetsmiljöarbete omfattar alla arbetsgivare. Det så kallade systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att på så sätt förebygga olyckor och ohälsa.

Arbetsmiljön omfattar så mycket på en arbetsplats. På många arbetsplatser finns det risker som kan leda till olyckor och till och med döden om man inte har koll på sin arbetsmiljö. Anställda kan hantera farliga ämnen eller utföra farliga arbetsuppgifter. Det kan även vara arbetsuppgifter som påverkar efter en lång tids utförande, som exempelvis att utsättas för kvarts och damm eller använda maskiner som orsakar vibrationer. Vidare finns det mycket sociala risker på en arbetsplats. Mobbing och andra vanligt förekommande händelser som kan leda till psykosocial ohälsa omfattas också av arbetsmiljön.

Som Ni förstår är detta ett stort och komplicerat område och det krävs utbildning både för arbetsgivare och anställda för att vara medveten om allt kring arbetsmiljön och kunna hantera det på ett bra sätt på arbetsplatsen. Nedan presenterar vi bra utbildningar inom arbetsmiljöområdet.

 

Buller ONLINE

Kursbeskrivning Buller är ett mycket vanligt arbetsmiljöproblem. Med vår utbildning i buller får du kunskap om riskerna med bullerexponering och hur du som individ kan påverka exponeringen. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:16) ska arbetsgivare tillgodose information och utbildning till arbetstagarna om bullerexponeringen är lika med eller överstiger undre insatsvärdena. Kvarts är …

Buller ONLINE Läs mer »

Längd
Pris
1098 SEK
Ort
Online

Buller i Arbetsmiljön

Kursbeskrivning Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:16) ska arbetsgivare tillgodose information och utbildning till arbetstagarna om bullerexponeringen är lika med eller överstiger undre insatsvärdena. Buller är ett mycket vanligt arbetsmiljöproblem. Med vår utbildning i buller får du kunskap om riskerna med bullerexponering och hur du som individ kan påverka exponeringen.  Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Kursinnehåll 1.Inledning – Risker 2.Hälsoeffekter …

Buller i Arbetsmiljön Läs mer »

Längd
2 timmar
Pris
950 SEK
Ort
Online

Buller utbildning

Kursbeskrivning Bullers påverkan på både människor och miljö är en högaktuell fråga, bland annat på grund av det ökade bostadsbyggandet. Men också för att många regler och lagar nyligen har ändrats. Under den här utbildningen får du lära dig det senaste om vad lagen och arbetsmiljöverket säger om buller, och vilka åtgärder du kan ta …

Buller utbildning Läs mer »

Längd
Pris
650 SEK
Ort
Online

Traversutbildning

Kursbeskrivning Traversutbildningen vänder sig till alla som ska arbeta som förare av traverskranar. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2006:6) ska den som använder lyftanordning ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. om föraren inte har uppsikt av lasten ska en kompetent person stå i direkt kontakt med föraren och vägleda denne. Praktiska moment i utbildningen sker på …

Traversutbildning Läs mer »

Längd
Pris
2200 SEK
Ort
Online

TRAVERSFÖRARUTBILDNING MED SÄKRA LYFT

Kursbeskrivning Motiveras Traversförarutbildning med säkra lyft ger de nödvändiga kunskaperna som behövs för att nå fram till en behörighet som traversförare. Kursen syftar till att uppfylla arbetsmiljökraven i AFS 2006:6 så att kursdeltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt ska kunna framföra en traverskran och därigenom kunna förebygga att skador på människor, maskiner och last …

TRAVERSFÖRARUTBILDNING MED SÄKRA LYFT Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
SEK
Ort
Flertal orter

Traversutbildning för säkra lyft

Kursbeskrivning Tunga lyft kräver avancerade maskiner och säkra lyft kräver traversutbildning. Windings traversutbildning ger era anställda kunskapen att hantera lyftanordningar på ett säkert och riskmedvetet sätt. Oavsett typ av lyftanordningar eller lyftredskap som era anställda har hand om är kunskap om säkert och olycksförebyggande användande effektivt sätt att undvika olyckor. Windings travers och kranutbildning ger …

Traversutbildning för säkra lyft Läs mer »

Längd
3 timmar
Pris
2600 SEK
Ort
Värnamo

Utbildning – Säkra Lyft

Kursbeskrivning Utbildningen vänder sig till alla som använder lyftredskap i sitt arbete tex lastkopplare och signalmän. Den ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen när vi hanterar tunga lyft. Kursen vänder sig till alla som använder lyftredskap i sitt arbete tex lastkopplare och signalmän. Kursinnehåll

Längd
Pris
2497 SEK
Ort
Flertal orter, Online

Onlineutbildning i säkra lyft​​​​​​​

Kursbeskrivning Arbetsmiljöverket ställer krav på de personer att de personer som ingår i en lyftoperation skall ha rätt utbildning/kompetens allt från en signalman till lastkopplare behöver rätt kompetens och denna kurs ger just detta. Kursinnehåll

Längd
2-4 timmar
Pris
1900 SEK
Ort
Online

Säkrare Lyft Enligt ISO

Kursbeskrivning Flertalet olyckor i samband med lyftarbete beror på felhantering av last eller lyftredskap. Utbildningen i Säkrare lyft – ISO är en vidareutvecklad utbildning i säkra lyft och lasthantering som också består av praktiska inslag. Utbildningen vänder sig till dig som är engagerade i lyftarbete med stationära och/eller mobila kranar, byggkranar och liknande kranar. Du …

Säkrare Lyft Enligt ISO Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
6900 SEK
Ort
Flertal orter

Utbildning – Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Kursbeskrivning Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen. Med vår utbildning i arbetsmiljö får du kunskap, medvetenhet och verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete. Denna utbildning vänder sig till arbetsgivare, chefer, arbetsledare, skyddsombud och annan personal som är …

Utbildning – Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM Läs mer »

Längd
Pris
4500 SEK
Ort
Online