BAM – Grundläggande arbetsmiljöutbildning

BAM arbetsmiljöutbildning är en mycket viktigt utbildning för chefer ochBAM – Grundläggande arbetsmiljöutbildning skyddsombud. BAM står för ”Bättre arbetsmiljö” och är en grundutbildning inom arbetsmiljö. Som arbetsgivare har man ansvar för arbetsmiljön i verksamheten. Arbetsmiljön är ett stort och omfattande begrepp och inget som man lär sig hantera bara så där. En bra grundutbildning att stå på är verkligen att rekommendera för att kunna uppnå en grundläggande kunskapsnivå för chefer och skyddsombud. Denna typ av utbildning är det som rekommenderas av arbetsmiljöverket för att åtminstone få en grund.

För chefer och skyddsombud är BAM arbetsmiljöutbildning ett måste för att kunna hantera frågor inom arbetsmiljön på ett korrekt och tillfredsställande sätt. Under en sådan här utbildning får man lära sig viktiga moment för både den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön. Det gäller att arbeta förebyggande men givetvis behandlas även ämnen där det redan har hänt saker. Detta ämne omgärdas av lagar och regler som också behandlas. Det är viktigt att ha en grundläggande kunskap om detta så att man vet var man skall leta om det finns behov av att stödja sig mot lagar.

Utbildare brukar rekommendera att arbetsgivarrepresentanten(chefen) och skyddsombudet går denna utbildning ihop om möjligt. Det är viktigt att kunna samarbeta och hitta ett fungerande samarbete på arbetsplatsen. Att arbeta med arbetsmiljön på arbetsplatsen handlar mycket om att hitta riskerna och hitta sätt att förebygga dem.

Kostnaden för denna utbildning är arbetsgivaren skyldig att betala för skyddsombud. Detta enligt arbetsmiljölagen kapitel 6 § 4

Nedan listar vi många BAM arbetsmiljöutbildningar. Läs mer och jämför utbildningarna.

BAM-utbildning – för en bättre arbetsmiljö

Kursbeskrivning En god arbetsmiljö är grundläggande för att alla ska trivas på en arbetsplats. BAM är en utbildning för dig som behöver lära dig arbetsmiljö från grunden. BAM (Bättre ArbetsMiljö) är en utbildning där du lär dig effektiva metoder att arbeta med arbetsmiljöförbättringar i din organisation. Du får dessutom en grundläggande kunskap om lagar och …

BAM-utbildning – för en bättre arbetsmiljö Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
8000 SEK
Ort
Oskarshamn, Västervik

BAM – Bättre arbetsmiljö – Utbildning online

Kursbeskrivning I BAM utbildningen erbjuds det senaste och mest effektiva sättet att förbättra din arbetsmiljö. Lär dig idag och förbättra din arbetsplats redan imorgon.  BAM – Bättre arbetsmiljö är en utbildning som vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper om arbetsmiljöfrågor, vare sig du är chef, arbetsledare, skyddsombud eller medarbetare. Efter genomförd utbildning har du …

BAM – Bättre arbetsmiljö – Utbildning online Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
2195 SEK
Ort
Online

BAM – Confex

Kursbeskrivning Gå Sveriges största och mest populära arbetsmiljöutbildning och lär dig grunderna för att kunna bedriva ett välfungerande arbetsmiljöarbete. Bättre Arbetsmiljö är den mest populära och största arbetsmiljöutbildningen i Sverige. I denna kurs får du lära dig hur du ska agera för att ha en trygg arbetsmiljö på din arbetsplats. Du kommer att få lära …

BAM – Confex Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
7900 SEK
Ort
Göteborg, Malmö, Stockholm m. fl.

Bättre arbetsmiljö − BAM grund 3 dagar

Kursbeskrivning Det finns mycket att vinna på att jobba aktivt med att förbättra arbetsmiljön. Den här utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper du behöver. Har ni tillräckliga arbetsmiljökunskaper för att kunna förbättra säkerhet och trivsel på arbetsplatsen? Vet du vilka lagar och regler som gäller? Den här utbildningen ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljö, och du …

Bättre arbetsmiljö − BAM grund 3 dagar Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
8900 SEK
Ort
Distans, Göteborg, Malmö m. fl.

SAM & BAM – Arbetsmiljöarbete

Kursbeskrivning SAM & BAM – Arbetsmiljöarbete är kursen för dig som vill få en förståelse för vad arbetsmiljö är och förstå hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas för att möta lagkrav och regler. Kursen gör dig redo för att börja arbeta med arbetsmiljöuppgifter oavsett om du är arbetsgivare, skyddsombud eller arbetstagare. För dig som chef eller arbetsledare med arbetsmiljöuppgifter är …

SAM & BAM – Arbetsmiljöarbete Läs mer »

Längd
8-16 timmar
Pris
2990 SEK
Ort
Online

BAM Bättre Arbetsmiljö

Kursbeskrivning Utbildningen syftar till att skapa bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen. Efter utbildningen ska du som deltagare:

Längd
2 dagar
Pris
8900 SEK
Ort
Online

BAM – BÄTTRE ARBETSMILJÖ

Kursbeskrivning BAM är Sveriges populäraste arbetsmiljöutbildning och är den utbildning som brukar anses vara den stora grundutbildningen inom arbetsmiljö för chefer och skyddsombud. Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och speglar arbetsmarknadens parters gemensamma syn på vad som är en grundläggande kunskapsnivå gällande arbetsmiljö. BAM är den utbildning som Arbetsmiljöverkets inspektörer brukar rekommendera …

BAM – BÄTTRE ARBETSMILJÖ Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
7900 SEK
Ort
Flertal orter, Online

Bättre Arbetsmiljö BAM Webbutbildning / e-learning

Kursbeskrivning Bättre Arbetsmiljö BAM BAM Bättre Arbetsmiljö Utbildning online för chefer och skyddsombud. En BAM Bättre Arbetsmiljöutbildning är en kraftfull och effektiv lösning för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla dina medarbetare. Denna online kurs i bättre arbetsmiljö vänder sig till alla branscher och är för chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som …

Bättre Arbetsmiljö BAM Webbutbildning / e-learning Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
3995 SEK
Ort
Distans

BAM ONLINE – LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING

Kursbeskrivning Bam Online BAM – Bättre Arbetsmiljö är den utbildning som Arbetsmiljöverkets inspektörer brukar rekommendera att personer med arbetsmiljöansvar går för att säkerställa att dessa har grundläggande arbetsmiljökunskaper. BAM Online är den perfekta utbildningen för chefer, arbetsledare och skyddsombud samt för dem som i sin yrkesroll har behov av att veta hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Under utbildningen …

BAM ONLINE – LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
6900 SEK
Ort
Distans