Fallskyddsutbildning

Fallskyddsutbildning

Se till att hitta en bra fallskyddsutbildning, det är av stor vikt. Vi listar många bra utbildningar och utbildningsanordnare som erbjuder kompletta utbildningar. Arbete på höga höjder innebär stora risker och farliga arbetsmoment. På merparten av alla byggarbetsplatser finns mycket stora fallrisker. Även på andra arbetsplatser än byggarbeten finns det risker. Därför är det av mycket stor vikt att man använder fallskyddsutrustning och att man har rätt kunskap för att använda den på rätt sätt.

Arbetsmiljölagstiftningen säger att du skall ha avklarat en fallskyddsutbildning om du gör bygg- eller anläggningsarbeten på en höjd över 2 meter där risker finns för att falla. Även du som arbetar som arbetsledare för personal på som arbetar på hög höjd måste gå denna utbildning. Arbetsgivaren har ett stort ansvar i detta eftersom denne ansvarar för sin personals arbetsmiljö. Därför är arbetsgivaren ansvarig att utbilda och informera personalen om risker med att arbeta på hög höjd. Vidare skall arbetsgivaren även utbilda och informera om vilken typ av fallskyddsutrustning som skall användas samt hur den används på bästa sätt. Tyvärr sker ändå allt för många fallolyckor i Sverige. Så se till att din personal har rätt utbildning och rätt utrustning. Utför Arbetsmiljöverket tillsyn och upptäcker brister inom detta område kan man drabbas av dyra sanktionsavgifter.

Innehåll fallskyddsutbildning

En fallskyddsutbildning brukar normalt utföras på en halv eller heldag beroende på innehåll. Normalt sett innehåller fallskyddsutbildningen fakta kring olika typer av fallskydd och hur dem fungerar. Även fakta och statistik kring fallolyckor är ett viktigt avsnitt. Du får även lära dig vad lagar, regler och föreskrifter samt vikten av ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Efter genomför utbildning är det viktigt att du erhåller ett utbildningsbevis som intygar att du har kunskaperna som krävs. Rekommenderat är att gå en utbildning vart tredje år för att hålla kunskaperna fräscha.

Nedan listar vi många bra fallskyddsutbildningar. Läs och jämför utbildningar och utbildningsanordnare.

Fallskyddsutbildning

Kursbeskrivning I utbildningen för fallskydd lär du dig principerna för personlig fallskyddsutrustning och vilken utrustning som krävs för olika typer av arbete. Enligt lagen är arbetsgivaren är ansvarig för att det finns utrustning och kunskap så att arbetstagaren kan jobba säkert på höjder och undvika fallolyckor. Därför kräver arbetsmiljöverket genomgången fallskyddsutbildning till den personal som ska …

Fallskyddsutbildning Läs mer »

Längd
Pris
2200 SEK
Ort
Online

Fallskyddsutbildning, användare – Online

Kursbeskrivning Vid arbete på hög höjd gäller i första hand att risken för fall till lägre nivå ska vara förebyggd. Om man inte kan använda skyddsräcken eller annan kollektiv fallskyddsutrustning ska personligt fallskydd användas. Hur detta ska vara utformat regleras i lagar, föreskrifter och standarder, till vilka denna kurs är anpassad. Kursinnehåll

Längd
4 timmar
Pris
2300 SEK
Ort
Online

GRUNDLÄGGANDE FALLSKYDDSUTBILDNING E-LEARNING

Kursbeskrivning För dig som arbetar på hög höjd eller ansvarar för personer på hög höjd krävs fallskyddsutbildning. Den största fördelen att utbilda sig genom e-learning är att du lär dig i din egna takt på en tid som inte krockar med projekt på arbetsplatsen. Vår rekommendation är att du utbildas i fallskydd vart tredje år. …

GRUNDLÄGGANDE FALLSKYDDSUTBILDNING E-LEARNING Läs mer »

Längd
1 timma
Pris
1700 SEK
Ort
Online

Fallskyddsutbildning

Kursbeskrivning Vår fallskyddsutbildning ger dig den kompetens som krävs för att kunna arbeta säkert på hög höjd och där det finns risk för fall. I kursen behandlas användning av både kollektivt och personligt fallskydd. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren, för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Kursinnehåll Utbildningen består …

Fallskyddsutbildning Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
1800 SEK
Ort
Online

Fallskyddsutbildning Online

Kursbeskrivning Fallskyddsutbildning för dig som ska arbeta på hög höjd, vilket är arbete på över 2-meters höjd. Höghöjdsarbete är alltid förknippat med risk. Den vanligaste dödsorsaken är tyvärr fallolyckor inom byggbranschen. De flesta olyckorna händer på lägre höjder, med långa sjukskrivningar som följd. Du kan efter utbildningen välja rätt utrustning och du får kunskap om …

Fallskyddsutbildning Online Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
1795 SEK
Ort
Göteborg, Malmö, Norrköping m. fl.

Fallskyddsutbildning

Kursbeskrivning Att arbeta på hög höjd kan vara farligt. Det förekommer fallrisk på de flesta byggarbetsplatser och du behöver kunskap för att hantera den personliga fallskyddsutrustningen på rätt sätt. Enligt Arbetsmiljöverket har arbetsgivaren ett ansvar att informera och utbilda sina anställda om: Vilken personlig fallskyddsutrustning de ska använda, hur de ska använda den och berätta …

Fallskyddsutbildning Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
2300 SEK
Ort
Stockholm

Fallskyddsutbildning online

Kursbeskrivning Starta fallskyddsutbildningen när det passar dig, du tar dig igenom kursen helt i din egna takt.  Kursintyg kan skrivas ut direkt efter genomförd godkänd utbildning. Fallskyddsutbildningen riktar sig till dig som arbetar på en höjd över två meter och ger dig rätt förutsättningar samt den kunskap du behöver för att använda fallskyddsutrustning korrekt. Om …

Fallskyddsutbildning online Läs mer »

Längd
3-6 timmar
Pris
2200 SEK
Ort
Online

Fallskyddsutbildning Online

Kursbeskrivning Fallskyddsutbildning för dig som ska arbeta på hög höjd, vilket är arbete på över 2-meters höjd. Höghöjdsarbete är alltid förknippat med risk. Den vanligaste dödsorsaken är tyvärr fallolyckor inom byggbranschen. De flesta olyckorna händer på lägre höjder, med långa sjukskrivningar som följd. Du kan efter utbildningen välja rätt utrustning och du får kunskap om …

Fallskyddsutbildning Online Läs mer »

Längd
-
Pris
1795 SEK
Ort
Online