Liftutbildning – ett lyft för din arbetsmiljö

Gå en liftutbildning för din och andras säkerhet. Tyvärr sker allt för många olyckor på byggarbetsplatser och liknande trots lagar, krav och föreskrifter. Se till att du och all din personal har rätt utbildning för att använda lyftanordningar och lyftredskap.

Arbetsmiljölagstiftningen (AFS 2006:6) föreskriver att den person som brukar en lift skall ha både teoretiska och praktiska färdigheter för att kunna hantera lyftanordningen. Dessutom är arbetsgivaren skyldig att ha skriftlig dokumentation över dessa kunskaper. Vidare behöver även arbetstagaren ha ett skriftligt tillstånd från arbetsgivaren att nyttja liften i fråga. I dessa föreskrifter finns även råd kring vad en liftutbildning skall innehålla. Det är svensk standard som skriver dessa råd och dem kallas SS-ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör. Den så kallade liftläroplanen LLP är format utefter denna standard.

Så se till att inte missa denna viktiga utbildning annars kan det kosta mycket pengar om Arbetsmiljöverket gör en tillsyn och utbildningsbevis saknas.

Liftutbildningen innehåller bland annat viktiga moment som exempelvis teoretiska kunskaper om lagar och föreskrifter, arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter. Vidare går man igenom arbetsmiljö, riskbedömning, arbetsmoment, typer av liftar och mycket mer.

Utbildningsbevis liftutbildning

Efter genomförd utbildning är det viktigt att få ett utbildningsbevis som intygar att du gått liftutbildningen. Din arbetsgivare är skyldig att dokumentera detta. Utbildningen avslutas med ett prov där man behöver ha godkänt resultat. Efter avklarad utbildning gäller utbildningsbeviset i 5 år. Inom 5 år måste ny utbildning genom föras.

Nedan listar vi många bra liftutbildningar och som uppfyller de krav som ställs enligt arbetsmiljölagstiftningen. Läs och jämför utbildningar och utbildningsanordnare.

Utbildning – Liftutbildning

Kursbeskrivning Övergripande syftet med att genomgå en liftutbildning är att bli en säker och riskmedveten liftanvändare. Gå din grund- eller repetitionutbildning och få ett certifikat från Liftutbildningsrådet. Teorin kan göras i klassrum eller helt digitalt via E-learning. Vår utbildning vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med lift, exempelvis saxlift, skylift …

Utbildning – Liftutbildning Läs mer »

Längd
Pris
2500 SEK
Ort
Flertal orter, Online

UTBILDNING: LIFT – AFS 2006:6

Kursbeskrivning Utbildningen Lift är för dig som kommer i kontakt med liftar i ditt arbete, exempelvis saxlift, skylift eller bomlift. Utbildningen vänder sig till dig som är förare, arbetsledare eller platschef samt till dig som i ditt arbete behöver kunskap om liftar och de arbetsmiljömässiga regler som gäller. Utbildningen ges i två varianter, en grundkurs …

UTBILDNING: LIFT – AFS 2006:6 Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
2300 SEK
Ort
Flertal orter

Liftutbildning Grundutbildning

Kursbeskrivning Liftutbildning (mobila arbetsplattformar) – För dig som skall arbeta med saxliftar, skyliftar och mobila arbetsplattformar. Bra maskiner blir ännu effektivare och säkrare om de hanteras på rätt sätt. Den som använder en lift ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. För dig som skall arbeta med saxliftar, skyliftar och mobila arbetsplattformar. Bra maskiner blir …

Liftutbildning Grundutbildning Läs mer »

Längd
4-5 timmar
Pris
SEK
Ort
Flertal orter, Online

Liftutbildning online+praktik

Kursbeskrivning För att köra lift, kräver lagen att du har en liftutbildning med dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Detta får du självklart i Jobsafes utbildningskoncept, där du kan genomföra din utbildning var du vill, när du vill. När allt är klart får du ditt utbildningsbevis både digitalt och i fysisk form. Utöver utbildningsbeviset så behövs …

Liftutbildning online+praktik Läs mer »

Längd
Online + 2-3 timmar praktik
Pris
2200 SEK
Ort
Flertal orter, Online

Mobil Arbetsplattform

Kursbeskrivning I kursen lär sig deltagaren att använda mobila arbetsplattformar på ett effektivt sätt utan att sätta säkerheten på spel. Därmed ökar användarnas produktivitet, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar. Efter genomförd utbildning ska deltagaren på ett effektivt och säkert sätt kunna använda och arbeta i en mobil arbetsplattform. Kursen vänder …

Mobil Arbetsplattform Läs mer »

Längd
7 timmar
Pris
2150 SEK
Ort
Oskarshamn

Liftutbildning Grundkurs

Kursbeskrivning Liftutbildningen är framtagen för att se till så att företag har rätt kompetens till sina anställda med hur de använder mobila arbetsplattformar på ett sätt som är säkert. En liftutbildning kan kräva investering i tid och pengar, särskilt om man deltar i utbildningen personligen. Vi erbjuder ett alternativ med en utbildning online. Ett effektivt sätt …

Liftutbildning Grundkurs Läs mer »

Längd
-
Pris
1650 SEK
Ort
Online