Säkra lyft utbildning – för dig som kör lyftanordning

Säkra lyft utbildning är ett måste för dig som exempelvis jobbar som kranförare, signalman eller lastkopplare. Enligt arbetsmiljölagen krävs dokumenterade praktiska och teoretiska kunskaper om du kör lyftanordningar. I en säkra lyft utbildning är det givetvis säkerheten som har största fokus. Förutom ett bevis på utförd utbildning krävs att man får ett så kallat körtillstånd på den arbetsplats man utför sitt arbete. Skulle Arbetsmiljöverket utföra tillsyn och man ej kan uppvisa detta riskerar man få betala höga sanktionsavgifter. Så se till att ha koll på detta och gå rätt utbildning med rätt intervall.

En utbildning är inte enbart för personen som utför det direkta lyftet utan det är även arbetsledare av olika slag, skyddsombud och andra personer som på ett eller annat sätt deltar i lyftarbetet.

Vad står i lagen om säkra lyft?

Mycket ansvar ligger på arbetsgivaren. Kraven på denna har stärkts sedan cirka 15 år tillbaka. Lagen säger att en person måste ha teoretisk och praktisk kunskap samt vara väl förtrogen med arbetet för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Det gäller oavsett bransch och anordning som man utför lyften med. I denna lag föreskrivs också att det är arbetsgivarens ansvar att se till att anställda uppfyller dessa krav.

En säkra lyft utbildning bör innehålla områden som: Lagar, föreskrifter och förordningar, säkerhet, lyft, planering, kontroll av redskap och anordningar, risker, lyft och lastkoppling med mera.

När man klarat av utbildningen erhåller man ett utbildningsbevis/certifikat, ofta både digitalt och som plastkort.

Nedan listar vi säkra lyft utbildningar som uppfyller Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6. Läs och jämför utbildningar och utbildningsanordnare.

Utbildning – Säkra Lyft

Kursbeskrivning Utbildningen vänder sig till alla som använder lyftredskap i sitt arbete tex lastkopplare och signalmän. Den ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen när vi hanterar tunga lyft. Kursen vänder sig till alla som använder lyftredskap i sitt arbete tex lastkopplare och signalmän. Kursinnehåll

Längd
Pris
2497 SEK
Ort
Flertal orter, Online

Onlineutbildning i säkra lyft​​​​​​​

Kursbeskrivning Arbetsmiljöverket ställer krav på de personer att de personer som ingår i en lyftoperation skall ha rätt utbildning/kompetens allt från en signalman till lastkopplare behöver rätt kompetens och denna kurs ger just detta. Kursinnehåll

Längd
2-4 timmar
Pris
1900 SEK
Ort
Online

Säkrare Lyft Enligt ISO

Kursbeskrivning Flertalet olyckor i samband med lyftarbete beror på felhantering av last eller lyftredskap. Utbildningen i Säkrare lyft – ISO är en vidareutvecklad utbildning i säkra lyft och lasthantering som också består av praktiska inslag. Utbildningen vänder sig till dig som är engagerade i lyftarbete med stationära och/eller mobila kranar, byggkranar och liknande kranar. Du …

Säkrare Lyft Enligt ISO Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
6900 SEK
Ort
Flertal orter

E-learning: Säkra Lyft

Kursbeskrivning Med Kiwas e-learning utbildning i Säkra lyft lär du dig att arbeta säkert med lyftanordningar och lyftredskap. Utbildningen är baserad på Arbetsmiljöverkets regler om säkert lyftarbete, och är utformad så att du kan studera online var och när det passar dig. Arbetar du dagligen med lyftanordningar och lyftredskap? Då behöver du känna till Arbetsmiljöverkets …

E-learning: Säkra Lyft Läs mer »

Längd
-
Pris
1600 SEK
Ort
Online

Säkra Lyft utbildning

Kursbeskrivning Enligt lag krävs det att den som kör/använder lyftanordning har dokumenterade teoretiska samt praktiska kunskaper. Utöver utbildningsbeviset krävs även ett körtillstånd på varje arbetsplats där föraren ska köra. Vid användning av en lyftanordning är det till det viktigt att föraren är väl förtrogen med arbetet. I vår lyftutbildning för säkra lyft får du, utöver utbildningsbeviset, …

Säkra Lyft utbildning Läs mer »

Längd
-
Pris
2200 SEK
Ort
Online

Säkra lyft onlineutbildning

Kursbeskrivning Kursen Säkra Lyft omfattar vad arbetstagaren måste veta för att få jobba säkert som lastkopplare, signalman eller på annats sätt involveras i arbetet med materiallyft på arbetsplatsen. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren, för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6. Lyft på arbetsplatsen är …

Säkra lyft onlineutbildning Läs mer »

Längd
-
Pris
1800 SEK
Ort
Online