Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete

Utbildning systematiskt arbetsmiljöarbete
Källa: Arbetsmiljöverket

Här hittar du rätt utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi listar utbildningar från många olika utbildare. Läs och jämför. Det finns utbildningar som är platsbundna och som går på distans.

En utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete är mycket viktig för en bra och säker arbetsplats. Arbetsmiljölagen kräver att alla arbetsgivare ska inneha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Enkelt förklarat innebär det att löpande undersöka, bedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön. Det är grundstenarna för allt arbetsmiljöarbete oavsett vilken bransch eller risknivå verksamheten är inom. Om man arbetar som i en roll som arbetar med arbetsmiljön är denna utbildning ett måste. Du kanske arbetar på en HR-avdelning, som chef eller skyddsombud. Då är det viktigt att kunna föreskrifterna från Arbetsmiljöverket kring systematisk arbetsmiljöarbete. I en bra utbildning får du grunderna om vad man som arbetsgivare behöver göra för att uppfylla kraven som ställd och hur man rent praktiskt hanterar det i verksamheten.

Arbetsmiljön är enormt viktig på en fungerande arbetsplats. Allt som påverkar människorna på arbetsplatsen är arbetsmiljö. Exempelvis ljud, luft, social miljö, arbetsrutiner med mera. Som arbetsgivare har du det yttersta ansvaret att se till att det är en god och säker arbetsmiljö i verksamheten. Finns det risker på arbetsplatsen gäller det att hitta dem i så god tid som möjligt för att förhindra att någon blir sjuk eller skadad.

Tycker man att det är ett svårt och komplext område så finns det duktiga arbetsmiljökonsulter som kan hjälpa er att få fart på Ert arbete för en bättre arbetsmiljö.

Nedan listar vi utbildningar inom systematiskt arbetsmiljöarbete.

 

Utbildning – Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Kursbeskrivning Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen. Med vår utbildning i arbetsmiljö får du kunskap, medvetenhet och verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete. Denna utbildning vänder sig till arbetsgivare, chefer, arbetsledare, skyddsombud och annan personal som är …

Utbildning – Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM Läs mer »

Längd
Pris
4500 SEK
Ort
Online

Arbetsmiljö – grundutbildning

Kursbeskrivning En tvådagars grundutbildning i arbetsmiljö för dig som är chef eller skyddsombud. Du får kännedom om de krav som ställs på arbetsgivare utifrån arbetsmiljölagen och föreskrifter, samt hur en trygg och säker arbetsmiljö kan bidra till resultat för verksamheten. Arbetsmiljöutbildningen utgår från det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och ger dig metoder och rutiner som du …

Arbetsmiljö – grundutbildning Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
8150 SEK
Ort
Flertal orter

SAM & BAM – Arbetsmiljöarbete

Kursbeskrivning SAM & BAM – Arbetsmiljöarbete är kursen för dig som vill få en förståelse för vad arbetsmiljö är och förstå hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas för att möta lagkrav och regler. Kursen gör dig redo för att börja arbeta med arbetsmiljöuppgifter oavsett om du är arbetsgivare, skyddsombud eller arbetstagare. För dig som chef eller arbetsledare med arbetsmiljöuppgifter är …

SAM & BAM – Arbetsmiljöarbete Läs mer »

Längd
8-16 timmar
Pris
2990 SEK
Ort
Online

SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete – Utbildning online

Kursbeskrivning Lär dig allt om SAM och systematiskt arbetsmiljöarbete med vår utbildning online. Få en fördel i arbetslivet och bli uppdaterad på lagar och regler. Kom igång med utbildning online. SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete är en utbildning som vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som behöver grundläggande kunskaper om arbetsmiljöfrågor, fördelning av roller och ansvar …

SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete – Utbildning online Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
2095 SEK
Ort
Online

SAM – SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Kursbeskrivning Det här är en grundutbildning i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen ska ge deltagaren kunskaper om de regler som styr det systematiska arbetsmiljöarbetet och skapa en förståelse för vad lagen kräver samt vem som ska göra vad. Vi går igenom föreskriften SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete och de minimumkrav som ställs på ett ledningssystem för …

SAM – SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
4800 SEK
Ort
Flertal orter