Traversutbildning

En traversutbildning är för dig som jobbar med travers, telfrar samt andra former av lyftredskap. Travers är en lyftkran där bärande konstruktion består av en kranbrygga som går i sidled. Det sker en hel del olyckor med traverser och ofta beror det på felaktigt användande av personen som använder traversen. Därför är en utbildning viktig så att du får rätt kunskap för att arbeta säkert och utföra korrekta lyft.

Traversutbildningen är ett måste för dig som direkt hanterar telfers, pelarlift, traverskranar och liknande. Men du som arbetar som skyddsombud eller någon form av arbetsledare skall också gå.

Arbetsmiljölagen ställer hårda krav på arbetsgivare när det gäller användning av lyftanordningar och lyftredskap. Lagen föreskriver att dessa ej får användas utan att användaren har praktiska och teoretiska kunskaper för säker användning. Detta gäller för den som hanterar och gör lyften med travers eller annan lyftanordning. Det gäller även för den person som är lastkopplare eller signalman och kopplar lyftredskap till lyftanordningar. Det är även tydligt skrivet att det är arbetsgivarens ansvar att se till att den anställde har rätt kunskaper.

Vad innehåller en traversutbildning?

När du går en traversutbildning så får du till att börja med en grundläggande dragning om de lagar, föreskrifter och förordningar som berörs. Du får även lära dig om arbetsgivarens respektive arbetstagarens skyldigheter. Vidare behandlas även fakta kring lyftanordningar och lyftredskap. Säkerhet, risker, planering, kontroller med mera är ett viktigt område som ligger som grund till allt man gör.

Efter genomförd utbildning är det viktigt att du får ett utbildningsbevis som är viktigt att det dokumenteras hos arbetsgivaren.

Nedan listar vi många bra traversutbildningar som uppfyller de krav som arbetsmiljöverket ställer. Läs och jämför mellan utbildningar och utbildningsanordnare.

Traversutbildning

Kursbeskrivning Traversutbildningen vänder sig till alla som ska arbeta som förare av traverskranar. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2006:6) ska den som använder lyftanordning ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. om föraren inte har uppsikt av lasten ska en kompetent person stå i direkt kontakt med föraren och vägleda denne. Praktiska moment i utbildningen sker på …

Traversutbildning Läs mer »

Längd
Pris
2200 SEK
Ort
Online

TRAVERSFÖRARUTBILDNING MED SÄKRA LYFT

Kursbeskrivning Motiveras Traversförarutbildning med säkra lyft ger de nödvändiga kunskaperna som behövs för att nå fram till en behörighet som traversförare. Kursen syftar till att uppfylla arbetsmiljökraven i AFS 2006:6 så att kursdeltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt ska kunna framföra en traverskran och därigenom kunna förebygga att skador på människor, maskiner och last …

TRAVERSFÖRARUTBILDNING MED SÄKRA LYFT Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
SEK
Ort
Flertal orter

Traversutbildning för säkra lyft

Kursbeskrivning Tunga lyft kräver avancerade maskiner och säkra lyft kräver traversutbildning. Windings traversutbildning ger era anställda kunskapen att hantera lyftanordningar på ett säkert och riskmedvetet sätt. Oavsett typ av lyftanordningar eller lyftredskap som era anställda har hand om är kunskap om säkert och olycksförebyggande användande effektivt sätt att undvika olyckor. Windings travers och kranutbildning ger …

Traversutbildning för säkra lyft Läs mer »

Längd
3 timmar
Pris
2600 SEK
Ort
Värnamo

Traversutbildning – arbete med travers

Kursbeskrivning En travers är en typ av lyftkran vars bärande konstruktion består av kranbrygga som går i sidled. Krav på denna utbildning ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:6. Utdrag från § 29 ”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende …

Traversutbildning – arbete med travers Läs mer »

Längd
1-5 dagar
Pris
3897 SEK
Ort
Flertal orter, Online

TRAVERSFÖRARUTBILDNING MED SÄKRA LYFT

Kursbeskrivning Motiveras traversutbildning har till syfte är att uppfylla kraven i AFS 2006:6 så att deltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt ska kunna framföra traverskran och förebygga skador på människor, maskiner och last. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs för att kunna utföra sitt arbete på ett sätt som …

TRAVERSFÖRARUTBILDNING MED SÄKRA LYFT Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
SEK
Ort
Flertal orter

Traversförarutbildning

Kursbeskrivning Denna utbildning är en påbyggnadsdel till säkralyfts basutbildning. I utbildningen ingår momenten att handha en traverskran med hängmanöverdon och radiostyrning. Eleven får en förståelse om en traverskrans egenskaper, radiostyrning, tillsyn, och handhavande både praktisk som teoretiskt. Pris: Enligt offert

Längd
1 dag
Pris
SEK
Ort
Flertal orter