Utbildning i buller – kurser för att rädda din hörsel

Missa inte att gå en utbildning i buller. Buller är ofta en stor bidragande orsak till tillfälliga eller bestående men på din hörsel. Det kan även försämra din arbetsförmåga genom att orsaka trötthet och öka stressen. Enligt arbetsmiljölagen och AFS 2005:16 gäller dessa föreskrifter för alla verksamheter där du kan utsättas för buller i ditt arbete. Kraven innehåller bland annat skrivelser om att:

– Arbetet skall planeras, utföras och följas upp så att exponeringen för buller minskas. Detta görs genom att ta bort bullret vid den ursprungliga källan eller åtminstone minskas till så låg nivå som möjligt. Hänsyn skall tas till teknisk utveckling och vilken möjlighet det finns till att minska bullret.

– Arbetsgivaren är skyldig att ha koll på de arbetsförhållanden som innebär risk för buller. Där risker finns skall mätningar utföras och jämföras mot de gränsvärden som finns att rätta sig efter. Mätningar skall utföras av sakkunnig med lämpligt intervall. Arbetstagaren skall ha möjlighet att delta i dessa frågor och då speciellt riskbedömning, eventuella åtgärder samt val av skyddsutrustning. Arbetsgivare är skyldig att utbilda och informera arbetstagarna vid buller över vissa gränsvärden.

Ifall genomsnittligt buller är över 80 dB under en dag eller det sk impulstoppvärdet är 135 dB eller mer är arbetsgivaren skyldig att utbilda och informera arbetarna samt se till att hörselskydd finns att tillgå och erbjuda hörselundersökning när misstanke finns om risk för hörselskada.

Är det genomsnittliga bullret under en dag 85 dB eller mer, eller om den högsta ljudtrycksnivån är  minst 115 dB, eller om impulstoppvärdet är 135 dB eller högre, är arbetsgivaren skyldig att göra åtgärder. Vidare skall arbetsgivaren skylta och avgränsa tillträde till arbetet. Även se till att skydd för öronen används och att hörselundersökning görs om arbetstagaren vill.

Vad innehåller utbildning i buller?

En bullerutbildning innehåller normalt följande delar: Arbetsrutiner för att erhålla så lite exponering som möjligt, upptäcka tecken på hörselskador, risker med buller, minska buller med mera.

Nedan listar vi utbildningar i buller. Läs och jämför utbildningar och utbildningsanordnare.

Buller ONLINE

Kursbeskrivning Buller är ett mycket vanligt arbetsmiljöproblem. Med vår utbildning i buller får du kunskap om riskerna med bullerexponering och hur du som individ kan påverka exponeringen. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:16) ska arbetsgivare tillgodose information och utbildning till arbetstagarna om bullerexponeringen är lika med eller överstiger undre insatsvärdena. Kvarts är …

Buller ONLINE Läs mer »

Längd
Pris
1098 SEK
Ort
Online

Buller i Arbetsmiljön

Kursbeskrivning Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:16) ska arbetsgivare tillgodose information och utbildning till arbetstagarna om bullerexponeringen är lika med eller överstiger undre insatsvärdena. Buller är ett mycket vanligt arbetsmiljöproblem. Med vår utbildning i buller får du kunskap om riskerna med bullerexponering och hur du som individ kan påverka exponeringen.  Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Kursinnehåll 1.Inledning – Risker 2.Hälsoeffekter …

Buller i Arbetsmiljön Läs mer »

Längd
2 timmar
Pris
950 SEK
Ort
Online

Buller utbildning

Kursbeskrivning Bullers påverkan på både människor och miljö är en högaktuell fråga, bland annat på grund av det ökade bostadsbyggandet. Men också för att många regler och lagar nyligen har ändrats. Under den här utbildningen får du lära dig det senaste om vad lagen och arbetsmiljöverket säger om buller, och vilka åtgärder du kan ta …

Buller utbildning Läs mer »

Längd
Pris
650 SEK
Ort
Online

Buller enl AFS 2005:16

Kursbeskrivning Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:16) ska arbetsgivare tillgodose information och utbildning till arbetstagarna om bullerexponeringen är lika med eller överstiger undre insatsvärdena. Buller är ett mycket vanligt arbetsmiljöproblem. Med vår utbildning i buller får du kunskap om riskerna med bullerexponering och hur du som individ kan påverka exponeringen.  Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Kursinnehåll 1.Inledning – Risker 2.Hälsoeffekter …

Buller enl AFS 2005:16 Läs mer »

Längd
Ca 2 timmar
Pris
1395 SEK
Ort
Online

Buller

Kursbeskrivning Buller är ett mycket vanligt arbetsmiljöproblem. Med vår utbildning i buller får du kunskap om riskerna med bullerexponering och hur du som individ kan påverka exponeringen. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Kursinnehåll

Längd
-
Pris
1100 SEK
Ort
Online

Buller E-Learning

Kursbeskrivning Om du ofta utsätts för kraftigt buller kan det innebära att örat så småningom inte återhämtar sig. Den försämrade hörseln blir bestående och går inte att bota. Arbetsgivaren är skyldig att informera och utbilda arbetstagarna vid buller över vissa nivåer. Denna E-Learning  ger dig rätt kunskaper för att arbeta säkert och följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter …

Buller E-Learning Läs mer »

Längd
-
Pris
1100 SEK
Ort
Online