Utbildning i hot och våld på arbetsplatser

En utbildning i hot och våld är passande i de flesta branscher. Vårt samhälle innebär tyvärr mer och mer otrygghet och många arbetstagare drabbas av det i sitt arbete. Det kan vara arga kunder, missnöjda föräldrar i skolan eller vaktpersonal som hanterar berusade personer på restauranger och uteställen. Det kan även röra sig om kollegor på arbetsplatsen. Detta innebär ett arbetsmiljöproblem. Att utsättas för hot, våld eller liknande kan leda till psykiskt illamående som i sin tur leder till en dålig arbetsmiljö.

Som så mycket annat när det gäller arbetsmiljö så är arbetsgivaren ansvarig att för anställdas arbetsmiljö. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön(AFS 1993:2) kan man läsa att arbetsplatser skall utformas och utrustas för att förebygga risk för hot och våld så långt det går. Arbetsgivaren skall genomföra riskbedömningar och se till att risker åtgärdas och förebyggs genom säkerhetsutrustning, rutiner, regler med mera. Detta skall löpande följas upp med hjälp av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Som arbetstagare ställs det krav på att du är skyldig att delta i arbetsmiljöarbetet. Du skall se till att utföra de åtgärder som arbetsgivaren bedömer nödvändigt för en trygg arbetsmiljö. Du skall följa rutiner, regler och instruktioner som finns samt använda skyddsutrustning och liknande. Ser du nya risker som ej tagits hänsyn till tidigare är du skyldig att meddela din arbetsgivare detta.

Varför gå utbildning i hot och våld?

Att går en utbildning i hot och våld kan vara en bra start på att påbörja detta viktiga arbete eller för att bara fräscha upp dina kunskaper. I en sådan utbildning berörs bland annat risker för hotfulla situationer i samhället och på arbetsplatser, konflikthantering, trygg arbetsmiljö, förebyggande arbete med mera.

Nedan listar vi utbildningar i hot och våld på arbetsplatser. Läs och jämför bland utbildningar och utbildningsanordnare.

 

Trygghetskurs: Hantera hot och våld

Kursbeskrivning På den här online-kursen går vi igenom hur du som arbetar på ett fastighetsbolag kan bemöta aggressivitet, hot och fientlighet samt metoder för att sätta tydliga gränser och få en tryggare vardag på ditt jobb. Här ger vi dig verktygen för att hantera situationen. Målet med utbildningen är att bidra till att ditt arbete …

Trygghetskurs: Hantera hot och våld Läs mer »

Längd
Ca 90 minuter
Pris
1300 SEK
Ort
Online

eVÅLD OCH HOT I ARBETSMILJÖN

Kursbeskrivning Kursen fokuserar på de lagar, regler och föreskrifter som omfattar våld och/ eller hot på arbetsplatsen. Under kursen kommer vi att presentera olika verktyg att ta till för att hantera en hotfull eller våldsam situation. Vi kommer också att titta på olika konfliktsituationer som kan uppstå samt titta på verktyg och handlingssätt för att …

eVÅLD OCH HOT I ARBETSMILJÖN Läs mer »

Längd
2-4 timmar
Pris
2495 SEK
Ort
Online

Inspelad utbildning inom hot- och våldshantering i praktiken

Kursbeskrivning Säkerhetsakademien har idag utbildat mer än 300.000 personer inom Hot och våld och denna utbildning ger dig konkreta verktyg som du direkt kan använda i din verksamhet för att förebygga och hantera hotfulla och våldsamma personer och situationer. Verktygen är generella och fungerar på alla arbetsplatser där det kan inträffa situationer med hot och …

Inspelad utbildning inom hot- och våldshantering i praktiken Läs mer »

Längd
Ca 5 timmar
Pris
995 SEK
Ort
Online

Hot och våld – Grundkurs – Utbildning online

Kursbeskrivning Genom utbildningen Hot och våld – Grundkurs får du ett helhetsgrepp om hotfulla och våldsamma situationer som kan uppstå. Du får lära dig om förebyggande arbete och mental förberedelse inför våldssituationer, agerande och bemötande under pågående situationer samt råd kring stressreaktioner, stöd och bearbetning efteråt. Utbildningen ger råd kring säkerhet och risktänkande vid besök på arbetsplatsen …

Hot och våld – Grundkurs – Utbildning online Läs mer »

Längd
1 timma
Pris
1395 SEK
Ort
Online

Hot och våld – Securitas

Kursbeskrivning Hot och våld på arbetsplatsen är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Denna utbildning hjälper er att minska riskerna och vi definierar vad hot är och hur ni hanterar en våldsam situation eller ett rån. Utbildningen Hot och våld hålls med syfte att informera kring vad som kan göras för att bidra till ett bredare säkerhetstänk och …

Hot och våld – Securitas Läs mer »

Längd
2 timmar
Pris
7995 SEK
Ort
Flexibel

VÅLD OCH HOT I ARBETSMILJÖN

Kursbeskrivning Kursen fokuserar på de lagar, regler och föreskrifter som omfattar våld och/ eller hot på arbetsplatsen. Under kursen kommer vi att presentera olika verktyg att ta till för att hantera en hotfull eller våldsam situation. Vi kommer också att titta på olika konfliktsituationer som kan uppstå samt titta på verktyg och handlingssätt för att …

VÅLD OCH HOT I ARBETSMILJÖN Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
2495 SEK
Ort
Online