Utbildning i Vibrationer – för en bra arbetsmiljö och hälsa

En utbildning i vibrationer, är det nödvändigt tänker du kanske? Ja, det är väldigt nödvändigt. Den mest förekommande orsaken till arbetsplatsolyckor i byggverksamhet och liknande är att man tappar kontroll över verktyg som används direkt av en person. Vibrationer från handverktyg leder också till skador och sjukskrivningar. Tyvärr är det många arbetsgivare i olika branscher som är alldeles för dålig koll på de skadliga effekter som vibrationer kan orsaka på en människa.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:15) föreskrivs att det är arbetsgivarens skyldighet att undersöka arbetsförhållanden och bedöma de risker som kan uppkomma till följd av exponering för vibrationer på arbetsplatsen. Vidare säger AFS 2005:15 att arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren som exponeras för vibrationer skall få information och utbildning i vibrationer. Detta med vibrationer bör vara en del av verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete. Det finns framtagna gränsvärden för vibrationer som man kan jämföra med. Det är viktigt för arbetsgivaren att undersöka/mäta, göra riskbedöming, åtgärder och slutligen följa upp löpande för att säkerställa kvalité.

Vibrationer kan orsaka en mängd olika komplikationer på en människas kropp. Utsätts man för helkroppsvibrationer så kan det leda till rörelsesjuka, problem med motorik, trötthet, risk för rygg- och nackskador med mera. Vanligast är troligen att man utsätts för arm- och handvibrationer. Detta kan leda till bland annat nedsatt känsel, trötthet i muskler, led-, nerv- och muskelskador, domningar med mera.

Indirekt kan detta även leda till att man löper en större risk att tappa ett verktyg eller liknande och därmed orsaka allvarliga olyckor.

Vibrationer är vanligt förekommande hos exempelvis snickare, förare, betongarbetare, plåtslagare med flera.

Så se till att gå en utbildning om vibrationer. Skaffa er en gedigen kunskap på området får att minimera vibrationsriskerna på er arbetsplats. En säker och hälsosam arbetsplats minskar avsevärt olyckor, sjukskrivningar och kapacitetsminskning hos personalen.

Nedan listar vi utbildningar i vibrationer för företag och anställda. Läs och jämför utbildningar och utbildningsanordnare.

Det verkar som att vi inte kan hitta det du letar efter. Prova att göra en sökning.