Brandskydds- & brandsäkerhetsutbildningar

Brandskydd och brandsäkerhet utbildning
Brandskydd och brandsäkerhet utbildning

Varje år sker det mängder med bränder i Sverige, oftast går det bra och skadorna kan begränsas. För att kunna begränsa och undvika skador på personer och materiella ting gäller det att de anställda i företaget har rätt utbildning inom brandskydd och brandsäkerhet för att kunna agera korrekt vid en brand. Att förebygga brandolyckor är också väldigt viktigt, samt att se till att man har rätt släckutrustning för att kunna förhindra en större brand.

När det gäller brandskydd och brandsäkerhet så finns det väldigt mycket att tänka på beroende på vilken typ av verksamhet man bedriver. Äger man en fastighet som är värd mycket pengar? Ja då kan man förlora stora värden om den brinner ner samtidigt som kanske produktion med mera står still. Arbetar du som hantverkare och utför arbeten som kan orsaka brand så kan det bli ödesdigert för ditt företag om du skulle vålla en brand hos en av dina kunder. Dessutom kanske du transporterar brandfarliga varor i din arbetsbil. Detta var några exempel där det är viktigt med brandsäkerhet, självklart finns det många fler.

Det finns mycket lagar och regler att förhålla sig till inom detta område och det är inte enkelt att ha koll på allt samt att hela tiden hålla sig uppdaterad. Se därför till att följa de krav/råd om intervall som gäller för olika utbildningar.

Exempel på viktiga utbildningar inom brandskydd och brandsäkerhet kan vara: (SBA) Systematiskt brandskyddsarbete, Heta arbeten, Brandskyddsansvarig och Brandfarlig vara.

Här nedanför listar vi olika utbildningar inom brandskydd och brandsäkerhet. Klicka dig vidare på respektive utbildningskategori för att se tips på bra utbildningar runt om i landet.

Utrymningsledare – Dafo

Kursbeskrivning En utrymningsledare ansvarar för att påkalla uppmärksamhet vid en utrymningssituation och tillser att utrymningen sker på ett säkert sätt. För att utrymningsorganisationen ska fungera måste utrymningsledaren känna sig trygg i sin roll och ha rätt utbildning. Utbildningen vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för utrymning samt till brandskyddsansvariga. Utbildningen behandlar bl a utrymningsorganisation, …

Utrymningsledare – Dafo Läs mer »

Längd
2-3 timmar
Pris
3500 SEK
Ort
Online, Stockholm

Utrymningsledare – Presto

Kursbeskrivning En säker och snabb utrymning kan vara av yttersta vikt vid brand eller andra hot, detta då situationen ofta blir kritisk bara några minuter efter det att t.ex. branden startat. En förutsättning är att utrymningsledaren är väl utbildad och har kunskaper för att leda utrymningen. Genom att ha en väl fungerande utrymningsorganisation med utsedda …

Utrymningsledare – Presto Läs mer »

Längd
På plats och webb: 4 timmar. E-learning: 45 minuter.
Pris
SEK
Ort
Egna lokaler, Online

Utrymningsledare – Brandfast

Kursbeskrivning Är du utsedd till utrymningsledare på din arbetsplats? På denna kurs får du en grundläggande utbildning i hur du ska agera och vad som förväntas av din roll. Kursen kan kompletteras med en utrymningsövning på plats i era lokaler. Vid en brand kan situationen bli kritiskt på bara ett par minuter. Rökutveckling och panik …

Utrymningsledare – Brandfast Läs mer »

Längd
3 timmar
Pris
SEK
Ort
Egna lokaler

SBA-utbildning hos Motivera

Kursbeskrivning Utbildningen Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) vänder sig till brandskyddsansvariga inom företag eller organisationer. Syftet med utbildningen är att skapa säkrare arbetsplatser och ge verktyg för det systematiska brandskyddsarbetet genom att skapa medvetenhet, höja kompetensen och öka säkerheten. Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har ägaren av en byggnad och den som bedriver verksamhet där, …

SBA-utbildning hos Motivera Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
SEK
Ort
Flertal orter

Systematiskt brandskyddsarbete i praktiken

Kursbeskrivning Den här kursen ger dig en vägledning hur ni kan införa och upprätthålla ett systematiskt brandskyddsarbete i praktiken. En brand kan få en förödande effekt på människors hälsa och egendom, därför är det otroligt viktigt att arbeta förebyggande för att undvika att en brand uppkommer, och om så skulle ske, att man har förmåga …

Systematiskt brandskyddsarbete i praktiken Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
2900 SEK
Ort
Distans

Systematiskt brandskyddsarbete – Securitas

Kursbeskrivning Hur sker samordningen av brandskyddsarbetet på din arbetsplats? Finns det tydliga rutiner och rollfördelningar eller är det din uppgift att ta fram det? Med vår utbildning för systematiskt brandskyddsarbete får du en god grund att bygga vidare på. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är nödvändigt för att skydda ditt företags tillgångar på ett kostnadseffektivt sätt. SBA …

Systematiskt brandskyddsarbete – Securitas Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
2195 SEK
Ort
Online

Heta arbeten – Presto

Kursbeskrivning Arbetar du med brandfarliga arbeten som orsakar uppvärmning eller gnistor? För dig som utför arbeten med risk för brand kräver försäkringsbolagen att giltigt tillstånd finns. Exempel på brandfarliga arbeten kan vara svetsning, lödning, skärning eller takarbete. Utbildningen är framtagen av Brandskyddsföreningen. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför Heta Arbeten …

Heta arbeten – Presto Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
3400 SEK
Ort
Flertal orter

Brandfarliga Heta Arbeten

Kursbeskrivning Behörighetsutbildningen Brandfarliga Heta Arbeten enligt norm SBF 2022, ger dig som är tillståndsansvarig, utförare eller brandvakt vid olika typer av brandfarliga heta arbeten, rätt kunskap och behörighet. Även du som ska beställa arbetet har nytta av denna utbildning. Utbildningen avslutas med ett digitalt certifieringstest. Efter ett godkänt resultat erhåller deltagaren ett certifikat utfärdat enligt …

Brandfarliga Heta Arbeten Läs mer »

Längd
7 timmar
Pris
2650 SEK
Ort
Göteborg, Online, Stockholm m. fl.

Grundläggande brandskydd – Utbildning online

Kursbeskrivning Bli säker på att skydda dig själv och dina nära med en grundläggande brandskydd utbildning online. Lär dig allt du behöver veta med en enkel och tillgänglig utbildning idag. Utbildningen i Grundläggande brandskydd riktar sig till dig som vill öka din medvetenhet om brandrisker i arbetsmiljön och vilka åtgärder som kan vidtas förebyggande och vid brand. …

Grundläggande brandskydd – Utbildning online Läs mer »

Längd
Ca 1/2 dag
Pris
1395 SEK
Ort
Online

Grundläggande Brandskydd för företag o anställda

Kursbeskrivning Kursen vänder sig till anställda på ett företag eller annan organisation. Kursen behandlar brandrisker och brandskydd i verksamheter som butiker, kontor, industri, vård med flera. Utbildningen arrangeras som en öppen kurs i våra lokaler eller som en företagsanpassad kurs i era lokaler. Utbildningen består normalt av en teoretisk del och en praktisk del som …

Grundläggande Brandskydd för företag o anställda Läs mer »

Längd
3 timmar
Pris
2600 SEK
Ort
Egna lokaler, Online, Stockholm m. fl.