Grundläggande brandskydd – utbildning för verksamheter

En utbildning i grundläggande brandskydd är något alla anställda i en verksamhet bör gå med jämna mellanrum. Ett företag kan ha rätt utrustning, tydligt skrivna rutiner och investerat mycket pengar för att ha ett bra brandskydd. Men om inte de anställda vet hur de skall hantera utrustningen och hur de skall göra i en brandsituation så spelar utrustningen och det övriga ingen roll. Det finns många bra och grundläggande utbildningar i brandskydd där man blandar teori och praktik för bästa resultat. Oftast berör man:

  • övergripande brandkunskap med fokus på brandorsaker och hur snabbt ett brandförlopp kan ske.
  • Utrymningar och vad man skall tänka på om det blir aktuellt
  • Kunna hantera brandsläckare av olika modell
  • Praktiska övningar med brandfiltar och brandsläckare.
  • M.m

Har anställa inte rätt kompetens så kan det få stora konsekvenser i händelse av brand då i värsta fall någon kan då eller en hel byggnad brinna ner.

Utbildningar i grundläggande brandskydd är normalt sett på en halvdag och rekommenderas att göras vart annat eller vart tredje år för att hålla kunskapen vid liv.
Nedan kan du jämföra utbildningar i grundläggande brandskydd bland olika utbildningsföretag.

Grundläggande brandskydd – Utbildning online

Kursbeskrivning Bli säker på att skydda dig själv och dina nära med en grundläggande brandskydd utbildning online. Lär dig allt du behöver veta med en enkel och tillgänglig utbildning idag. Utbildningen i Grundläggande brandskydd riktar sig till dig som vill öka din medvetenhet om brandrisker i arbetsmiljön och vilka åtgärder som kan vidtas förebyggande och vid brand. …

Grundläggande brandskydd – Utbildning online Läs mer »

Längd
Ca 1/2 dag
Pris
1395 SEK
Ort
Online

Grundläggande Brandskydd för företag o anställda

Kursbeskrivning Kursen vänder sig till anställda på ett företag eller annan organisation. Kursen behandlar brandrisker och brandskydd i verksamheter som butiker, kontor, industri, vård med flera. Utbildningen arrangeras som en öppen kurs i våra lokaler eller som en företagsanpassad kurs i era lokaler. Utbildningen består normalt av en teoretisk del och en praktisk del som …

Grundläggande Brandskydd för företag o anställda Läs mer »

Längd
3 timmar
Pris
2600 SEK
Ort
Egna lokaler, Online, Stockholm m. fl.

Grundläggande brandskyddsutbildning

Kursbeskrivning En grundläggande brandskyddsutbildning som vänder sig till alla medarbetare. Varje år anmäls fler än 30 000 brandskador till försäkringsbolagen. Den totala kostnaden uppgår till 4,5 miljarder kronor. Ca 100 personer dör varje år i bränder. En brandkurs brukar vara mycket uppskattad av personalen och vi pratar brandsäkerhet både på arbetsplats och i hemmet. Detta …

Grundläggande brandskyddsutbildning Läs mer »

Längd
3 timmar
Pris
SEK
Ort
Distans, Online, Stockholm m. fl.