Utbildning i Heta arbeten

Här hittar du utbildning i heta arbeten. Vi listar utbildningar som ger dig rätt behörighet. I Sverige kräver försäkringsbolagen att den som utför arbeten som är heta och brandfarliga på en tillfällig arbetsplats skall ha rätt kunskap samt vara behörig. Det gäller även för den som skall vara brandvakt eller för den som skall utfärda ett tillstånd. Utför man denna typ av arbeten utan att ha genomgått utbildningen kommer försäkringsbolagen att minska ersättningarna kraftigt vid en skada. För att vara behörig skall man ha deltagit i en endags utbildning i heta arbeten. Utbildningen ger deltagaren kunskap kring Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för heta arbeten. Vidare får man allmän brandkunskap samt även utföra släckövningar. När man gått klart utbildningen i heta arbeten får man ett certifikat som intygar deltagandet i utbildningen. Man kan även få detta registrerar via ID06 vilket är väldigt smidigt.

Vad innebär heta arbeten?

Arbeten som räknas som heta arbeten är exempelvis lödning, svetsning eller olika former av arbeten med roterande verktyg (varmluftpistol, tigersåg, gasolverktyg, vinkelslip mfl.). Gemensamt för dessa är att de innebär uppvärmning eller risk för gnistbildning. Denna typ av arbeten förekommer i många olika branscher och på många arbetsplatser.

Det finns tre olika roller runt heta arbeten. Det är tillståndsansvarig som är den som skriver under tillståndet som måste finnas. Den andra personen är själva utföraren, alltså den som skall utföra arbetet. Den tredje personen är en så kallad brandvakt. Det är upp till tillståndsansvarig om brandvakt behövs. Alla dessa tre olika roller måste ha gått en utbildning i heta arbeten.

Nedan listar vi utbildningar från utbildare som har tillstånd att certifiera personer i heta arbeten.

 

 

Heta arbeten – Presto

Kursbeskrivning Arbetar du med brandfarliga arbeten som orsakar uppvärmning eller gnistor? För dig som utför arbeten med risk för brand kräver försäkringsbolagen att giltigt tillstånd finns. Exempel på brandfarliga arbeten kan vara svetsning, lödning, skärning eller takarbete. Utbildningen är framtagen av Brandskyddsföreningen. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför Heta Arbeten …

Heta arbeten – Presto Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
3400 SEK
Ort
Flertal orter

Brandfarliga Heta Arbeten

Kursbeskrivning Behörighetsutbildningen Brandfarliga Heta Arbeten enligt norm SBF 2022, ger dig som är tillståndsansvarig, utförare eller brandvakt vid olika typer av brandfarliga heta arbeten, rätt kunskap och behörighet. Även du som ska beställa arbetet har nytta av denna utbildning. Utbildningen avslutas med ett digitalt certifieringstest. Efter ett godkänt resultat erhåller deltagaren ett certifikat utfärdat enligt …

Brandfarliga Heta Arbeten Läs mer »

Längd
7 timmar
Pris
2650 SEK
Ort
Göteborg, Online, Stockholm m. fl.

Brandfarliga heta arbeten certifikat

Kursbeskrivning Behöver du behörighet att vara tillståndsansvarig, utförare eller brandvakt? Heta arbeten är brandfarliga arbetsmetoder som kräver certifikat för utförande. Här hittar du utbildning som ger dig certifikat för detta. Certifikat via SVEBRA med utbildningen brandfarliga arbeten som uppfyller försäkringsbolagens regler. Kursen är värdefull för dig som arbetar med ett verktyg som utvecklar värme eller …

Brandfarliga heta arbeten certifikat Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
2700 SEK
Ort
Distans, Göteborg, Stockholm m. fl.