Utrymningsledare – utbildning för dig med utrymningsansvar

Utbildning till utrymningsledare är för dig som har fått ett ansvar att vid utrymningar vara utrymningsledare. Vi listar och jämför utbildningar inom detta område. Så att du kan hitta en utbildning som passar dig eller ditt företag/organisation.
En snabb, smidig och säker utrymning är enormt viktig i händelse av brand eller andra farliga händelser i en fastighet. Som utrymningsledare har man en viktig roll i dessa situationer och det är av största vikt att du är medveten om vad rollen innebär och vad som förväntas av dig. På arbetsplatsen brukar det finnas en speciell väska som det står utrymningsledare på. Den innehåller bland annat en varselväst som man tar på sig samt andra viktiga detaljer i utrymningsarbetet.
Efter att ha genomfört en utbildning till utrymningsledare skall du ha fått de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna utföra ett bra arbete som utrymningsledare. Med denna kunskap så får man en större trygghet på en arbetsplats att en utrymning går rätt till. I stora drag kan man säga att utrymningsledaren skall ha god förståelse för det systematiska brandskyddsarbetet på arbetsplatsen och vara insatt i det. Vidare skall personen förstå vikten av en snabb, smidig och säker utrymning ur lokalen. Den sista viktiga uppgiften är att utrymningsledaren skall lämna viktig information kring lokalen, fastigheten med mera till räddningstjänsten när dem kommer på plats till olycksplatsen.
En kurs brukar normalt beröra områden som bland annat: systematiskt brandskyddsarbete, ansvar, lager & regler, brandkunskap. Men också utrymningsvägar, räddningstjänsten, hur människor agerar under stress med mera. Vissa praktiska moment kan också ingå.

Utrymningsledare – Dafo

Kursbeskrivning En utrymningsledare ansvarar för att påkalla uppmärksamhet vid en utrymningssituation och tillser att utrymningen sker på ett säkert sätt. För att utrymningsorganisationen ska fungera måste utrymningsledaren känna sig trygg i sin roll och ha rätt utbildning. Utbildningen vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för utrymning samt till brandskyddsansvariga. Utbildningen behandlar bl a utrymningsorganisation, …

Utrymningsledare – Dafo Läs mer »

Längd
2-3 timmar
Pris
3500 SEK
Ort
Online, Stockholm

Utrymningsledare – Presto

Kursbeskrivning En säker och snabb utrymning kan vara av yttersta vikt vid brand eller andra hot, detta då situationen ofta blir kritisk bara några minuter efter det att t.ex. branden startat. En förutsättning är att utrymningsledaren är väl utbildad och har kunskaper för att leda utrymningen. Genom att ha en väl fungerande utrymningsorganisation med utsedda …

Utrymningsledare – Presto Läs mer »

Längd
På plats och webb: 4 timmar. E-learning: 45 minuter.
Pris
SEK
Ort
Egna lokaler, Online

Utrymningsledare – Brandfast

Kursbeskrivning Är du utsedd till utrymningsledare på din arbetsplats? På denna kurs får du en grundläggande utbildning i hur du ska agera och vad som förväntas av din roll. Kursen kan kompletteras med en utrymningsövning på plats i era lokaler. Vid en brand kan situationen bli kritiskt på bara ett par minuter. Rökutveckling och panik …

Utrymningsledare – Brandfast Läs mer »

Längd
3 timmar
Pris
SEK
Ort
Egna lokaler