Bygg & Anläggning – utbildning för företag och anställda

bygg och anläggning utbildningarBygg och anläggningsbranschen innefattar många olika arbetsuppgifter och olika roller. Många arbetsmoment kräver rätt behörighet för att få lov att utföra momentet. Utför man arbetsmoment utan rätt behörighet kan det kosta företaget mycket pengar samt att det innebär risker för arbetare som ej har rätt kompetens och kunskap för att utföra momentet på ett tryggt och säkert sätt. Oavsett vilken del i en byggprocess man deltar i så är det viktigt att kunna förebygga felproduktion och därmed tvister. Har man rätt kunskap så minimerar man dess risker. Myndigheter ställer dessutom mer och mer krav på byggbranschen både när det gäller miljö men även kvalité och det är därför viktigt att kunna hantera dessa frågor. Det finns även ekonomiska incitament för byggföretaget att ha väl utbildad personal. Att kunna utföra arbetsmoment på ett snabbt och effektivt sätt sparar mycket pengar på sikt.

Byggbranschen är en komplex bransch med många yrkesroller som skall samarbeta och utföra sina olika arbetsuppgifter. Dessutom är det många olika lagar och regler som berörs i ett byggprojekt och som måste tas hänsyn till och följas. Därmed finns det en mängd olika utbildningar. Utbildningar som krävs för att få en certifiering eller behörighet eller utbildningar som är bra för att utöka din kompetens.
Exempelvis finns utbildningar som kontrollansvarig, byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U, entreprenadjuridik, besiktningar och många fler. Som byggherre har man också ett stort ansvar och mycket lagar och regler att ta hänsyn till. Därför är det även här av stor vikt att man har rätt utbildning och kompetens i företaget för att inte stora kostnader skall uppstå.

Vi listar nedan en mängd av de viktiga utbildningar som krävs inom bygg och anläggningsbranschen så att anställda och arbetsgivare har rätt kompetens.

Fuktsäkert byggande

Kursbeskrivning Behovet av att beakta fuktsäkerheten vid renovering och nyproduktion känns viktigare och större än någonsin. En rapport från Boverket, RAPPORT 2018:36 ”Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn”, visar att hanteringen av skador i samband med nyproduktion kostar över 50 miljarder per år. Fukt av olika slag är det vanligaste problemet.   Conservator …

Fuktsäkert byggande Läs mer »

Längd
2 halvdagar
Pris
5600 SEK
Ort
Online

UTBILDNING FUKTSÄKERT BYGGANDE

Kursbeskrivning Fuktspärrteknik håller en utbildning och certifiering om fukt i fastigheter.Utbildningen innebär ökad kunskap för dig som entreprenör vilket underlättar vid försäljning, offerter och genomgång hos presumtiva kunder. Kursinnehåll

Längd
1 dag
Pris
SEK
Ort
Flertal orter

Fuktsäkerhet grundkurs

Kursbeskrivning På Fuktsäkerhet grundkurs får du kunskaperna som hjälper dig att bygga fuktsäkert och lufttätt. Du lär dig bland annat om fuktrisker vid olika konstruktioner, fukt i byggnader och krav gällande fuktsäkerhet. Du lär dig även om lagar och branschregler samt mätmetoder. Under kursen går vi även igenom riskkonstruktioner och vanliga skadefall. Kursinnehåll Kursen följer …

Fuktsäkerhet grundkurs Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
7900 SEK
Ort
Distans, Stockholm

BAS-P OCH BAS-U BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

Kursbeskrivning Kursen Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U ger dig erforderlig arbetsmiljökunskap för att kunna agera som BAS-P eller BAS-U i ett bygg- eller anläggningsprojekt. Kursen följer Arbetsmiljöverkets kunskapskrav enligt AFS 1999:3, AFS 2020:1, och Arbetsmiljölagen kap 3. Tredagarsutbildningen uppfyller BKMA’s kravställning för BAS-P och BAS-U utbildning. Kursinnehåll Arbetsmiljölagen kräver att utsedd byggarbetsmiljösamordnare ska kunna styrka utbildning …

BAS-P OCH BAS-U BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
10900 SEK
Ort
Distans, Göteborg, Malmö m. fl.

BAS-P och BAS-U, grundkurs

Kursinnehåll Arbetsmiljöverket kräver att den som ska jobba som byggarbetsmiljösamordnare (BAS) måste vara utbildad. En BAS måste dessutom kunna styrka sin erfarenhet och kompetens. Enligt arbetsmiljölagen är det byggherrens skyldighet att utse en särskild BAS för att leda arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen. Från planering och projektering (BAS-P) till färdigt utförande (BAS-U). Det gäller vid alla bygg- och …

BAS-P och BAS-U, grundkurs Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
SEK
Ort
Distans, Flertal orter

BAS P/BAS U – Grund E-learning

Kursbeskrivning För dig som behöver intyg för att få arbeta som Byggarbetsmiljöansvarig BAS U och/eller BAS P. Kursintyget får du direkt till din e-post efter att du gjort kursen. Tidsåtgång 3-6 timmar beroende tidigare utbildning och erfarenhet. Kursinnehåll Bakgrund & Statistik Var uppträder riskerna m a p olyckor och arbetssjukdomar Lagstiftningen i stort Hur samverkar …

BAS P/BAS U – Grund E-learning Läs mer »

Längd
3-6 timmar
Pris
2400 SEK
Ort
Online

ASBEST SÄRSKILD UTBILDNING

Kursbeskrivning All personal som arbetar med rivning innehållandes asbest eller asbesthaltigt material kräver teoretisk och praktisk kunskap om säkerhetsaspekter och rivningsteknik enligt Arbetsmiljöverket förordningar om asbest (AFS 2006: 1). Få en övergripande förståelse för de praktiska tillämpningarna på asbesthantering och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, teknisk utrustning eller delar av sådana anordningar. Utbildningens syfte är …

ASBEST SÄRSKILD UTBILDNING Läs mer »

Längd
Från 2-4 dagar
Pris
5700 SEK
Ort
Göteborg, Malmö, Stockholm m. fl.

Asbest – Allmän utbildning

Vill du som leder eller utför arbete med asbest eller asbesthaltigt material känna dig trygg och säker i ditt arbete? Att hantera asbesthaltiga material är ett kvalificerat arbete, eftersom det är starkt cancerframkallande och hälsovådligt. Du som hanterar asbestmaterial måste följa regler och utföra arbetet rätt, för att inte sprida materialet till omgivningen, eller via dina …

Asbest – Allmän utbildning Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
3400 SEK
Ort
Distans

Asbestsanering – Full Kompetens

Kursbeskrivning Särskild utbildning i asbestsanering ger dig de kunskaper som behövs för att kunna sanera asbest med säkra metoder, i alla olika miljöer. (AFS 2006:1, 36 §§.

Längd
2 dagar
Pris
7500 SEK
Ort
Online

Nyheter i AMA Anläggning 20

Kursbeskrivning LUCO Akademi presenterar stolt distanskursen Nyheter i AMA-anläggning 20. Vi är en av de första utbildningsföretagen som erbjuder denna kurs som en halvdagskurs. Kursen genomförs via Microsoft Teams som du kan ladda ner gratis om du inte redan har det. Du får efter genomförd kurs göra ett test online, och får därefter ditt kursintyg. …

Nyheter i AMA Anläggning 20 Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
2500 SEK
Ort
Distans, Online