Bygg & Anläggning – utbildning för företag och anställda

bygg och anläggning utbildningarBygg och anläggningsbranschen innefattar många olika arbetsuppgifter och olika roller. Många arbetsmoment kräver rätt behörighet för att få lov att utföra momentet. Utför man arbetsmoment utan rätt behörighet kan det kosta företaget mycket pengar samt att det innebär risker för arbetare som ej har rätt kompetens och kunskap för att utföra momentet på ett tryggt och säkert sätt. Oavsett vilken del i en byggprocess man deltar i så är det viktigt att kunna förebygga felproduktion och därmed tvister. Har man rätt kunskap så minimerar man dess risker. Myndigheter ställer dessutom mer och mer krav på byggbranschen både när det gäller miljö men även kvalité och det är därför viktigt att kunna hantera dessa frågor. Det finns även ekonomiska incitament för byggföretaget att ha väl utbildad personal. Att kunna utföra arbetsmoment på ett snabbt och effektivt sätt sparar mycket pengar på sikt.

Byggbranschen är en komplex bransch med många yrkesroller som skall samarbeta och utföra sina olika arbetsuppgifter. Dessutom är det många olika lagar och regler som berörs i ett byggprojekt och som måste tas hänsyn till och följas. Därmed finns det en mängd olika utbildningar. Utbildningar som krävs för att få en certifiering eller behörighet eller utbildningar som är bra för att utöka din kompetens.
Exempelvis finns utbildningar som kontrollansvarig, byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U, entreprenadjuridik, besiktningar och många fler. Som byggherre har man också ett stort ansvar och mycket lagar och regler att ta hänsyn till. Därför är det även här av stor vikt att man har rätt utbildning och kompetens i företaget för att inte stora kostnader skall uppstå.

Vi listar nedan en mängd av de viktiga utbildningar som krävs inom bygg och anläggningsbranschen så att anställda och arbetsgivare har rätt kompetens.

ASBEST SÄRSKILD UTBILDNING

Kursbeskrivning All personal som arbetar med rivning innehållandes asbest eller asbesthaltigt material kräver teoretisk och praktisk kunskap om säkerhetsaspekter och rivningsteknik enligt Arbetsmiljöverket förordningar om asbest (AFS 2006: 1). Få en övergripande förståelse för de praktiska tillämpningarna på asbesthantering och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, teknisk utrustning eller delar av sådana anordningar. Utbildningens syfte är …

ASBEST SÄRSKILD UTBILDNING Läs mer »

Längd
Från 2-4 dagar
Pris
5700 SEK
Ort
Göteborg, Malmö, Stockholm m. fl.

Asbest – Allmän utbildning

Vill du som leder eller utför arbete med asbest eller asbesthaltigt material känna dig trygg och säker i ditt arbete? Att hantera asbesthaltiga material är ett kvalificerat arbete, eftersom det är starkt cancerframkallande och hälsovådligt. Du som hanterar asbestmaterial måste följa regler och utföra arbetet rätt, för att inte sprida materialet till omgivningen, eller via dina …

Asbest – Allmän utbildning Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
3400 SEK
Ort
Distans

Asbestsanering – Full Kompetens

Kursbeskrivning Särskild utbildning i asbestsanering ger dig de kunskaper som behövs för att kunna sanera asbest med säkra metoder, i alla olika miljöer. (AFS 2006:1, 36 §§.

Längd
2 dagar
Pris
7500 SEK
Ort
Online

Nyheter i AMA Anläggning 20

Kursbeskrivning LUCO Akademi presenterar stolt distanskursen Nyheter i AMA-anläggning 20. Vi är en av de första utbildningsföretagen som erbjuder denna kurs som en halvdagskurs. Kursen genomförs via Microsoft Teams som du kan ladda ner gratis om du inte redan har det. Du får efter genomförd kurs göra ett test online, och får därefter ditt kursintyg. …

Nyheter i AMA Anläggning 20 Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
2500 SEK
Ort
Distans, Online

AMA/MER ANLÄGGNING 23, GRUNDKURS

Kursbeskrivning AMA Anläggning och MER Anläggning är det referens- och regelverk du behöver känna till och jobba efter när du skall upprätta eller tolka förfrågningsunderlag och tekniska beskrivningar samt kalkylera, mäta och ersätta arbeten för vägar, broar, ledningar, grundläggning mm. Syftet med användande av AMA och MER är att effektivisera bygg- och anläggningsarbetet genom branschgemensamt …

AMA/MER ANLÄGGNING 23, GRUNDKURS Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
5900 SEK
Ort
Distans, Göteborg, Malmö m. fl.

AMA Anläggning 20 kurs

Kursbeskrivning AMA Anläggning 20 är för dig som ska kunna tolka eller upprätta korrekta beskrivningar inom mark och anläggning. Kursinnehåll

Längd
1 dag
Pris
4900 SEK
Ort
Distans, Egna lokaler

Kurs i ABK 09

Kursbeskrivning Är du konsult eller upphandlar du konsulttjänster? Då är det viktigt att veta vilka lagregler som finns att falla tillbaka på vid konsultupphandlingar. ABK09 är tillämplig från idéstadiet till avslutande detaljprojektering samt i utredningar, projektledning, byggledning och besiktning. Genom att gå kursen och lära dig att upprätta korrekta konsultavtal kommer du att spara både …

Kurs i ABK 09 Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
5900 SEK
Ort
Distans, Göteborg, Malmö m. fl.

Grundkurs i ABK 09, digital

Kursbeskrivning En halvdagskurs i standardavtalet Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, ABK 09. ABK 09 är avsedda att användas vid konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet och kan användas inom alla teknikområden från inledande skeden på idéstadiet till avslutande detaljprojektering under utförandeskedet. Bestämmelserna kan också användas vid andra typer av konsultuppdrag, exempelvis olika slag av utredningar, …

Grundkurs i ABK 09, digital Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
3450 SEK
Ort
Online

Kontrollansvarig – N och K enligt PBL

Kursbeskrivning Kursen är skapad för dig som vill bli certifierad KA enligt PBL och behöver goda kunskaper om bygglagstiftning för att se till att byggherrens projekt uppfyller kraven. Utbildningen ger värdefull kompetens inom byggprocessen och dess ingående delar med angränsande regler och kontroll- och rivningsplaner samt byggherrens och kontrollansvariges roller ur ett kontrollperspektiv. Alla kontrollansvariga …

Kontrollansvarig – N och K enligt PBL Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
15900 SEK
Ort
Göteborg, Stockholm