Utbildning i AMA Anläggning 20

Utbildning i AMA Anläggning 20 är lämplig för dig som gör tekniska beskrivningar till anläggningsprojekt. Du kan vara entreprenör av något slag, arbetschef eller annan befattning där du bör kunna skriva tekniska beskrivningar. Byggherrar, konsulter, projektörer, kalkylatorer, upphandlare med flera är andra aktörer som bör gå denna utbildning. Det kan även vara bra att kunna detta ramverk när man skall tolka förfrågningsunderlag och tekniska beskrivningar när man som entreprenör skall lämna anbud.

En utbildning i AMA Anläggning 20 hjälper dig förstå hur det är uppbyggt och hur det hänger ihop med råd och anvisningar, RA Anläggning 20 och MER Anläggning 20. AMA har växt fram för att ha gemensamma standarder för bygg- och anläggningsarbeten.

En utbildning inom detta ämne ger dig bland annat kompetens kring att  upprätta och tolka bra förfrågningsunderlag. Man behöver ej ha erfarenhet från AMA sedan innan men lämpligt att vara insatt i standardavtalen ABT06 och AB04 som används i branschen.
Det bakomliggande syftet med detta system är att bygg- och anläggningsarbeten skall effektiviseras och för att undvika missförstånd och tvister. AMA är uppbyggt på ett klassifikationssystem med beskrivningar och anvisningar som skall vara gemensamt för hela branschen. Detta är viktigt för att få ekonomi och bra kvalité i projekten.
Nedan listar vi lämpliga utbildningar inom AMA Anläggning 20. Lär mer och jämför.

Nyheter i AMA Anläggning 20

Kursbeskrivning LUCO Akademi presenterar stolt distanskursen Nyheter i AMA-anläggning 20. Vi är en av de första utbildningsföretagen som erbjuder denna kurs som en halvdagskurs. Kursen genomförs via Microsoft Teams som du kan ladda ner gratis om du inte redan har det. Du får efter genomförd kurs göra ett test online, och får därefter ditt kursintyg. …

Nyheter i AMA Anläggning 20 Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
2500 SEK
Ort
Distans, Online

AMA/MER ANLÄGGNING 23, GRUNDKURS

Kursbeskrivning AMA Anläggning och MER Anläggning är det referens- och regelverk du behöver känna till och jobba efter när du skall upprätta eller tolka förfrågningsunderlag och tekniska beskrivningar samt kalkylera, mäta och ersätta arbeten för vägar, broar, ledningar, grundläggning mm. Syftet med användande av AMA och MER är att effektivisera bygg- och anläggningsarbetet genom branschgemensamt …

AMA/MER ANLÄGGNING 23, GRUNDKURS Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
5900 SEK
Ort
Distans, Göteborg, Malmö m. fl.

AMA Anläggning 20 kurs

Kursbeskrivning AMA Anläggning 20 är för dig som ska kunna tolka eller upprätta korrekta beskrivningar inom mark och anläggning. Kursinnehåll

Längd
1 dag
Pris
4900 SEK
Ort
Distans, Egna lokaler

AMA Anläggning 20 & MER 20 Fördjupning

Kursbeskrivning Kursen AMA anläggning 20 & MER 20 fördjupning lär dig läsa och förstå vad som ingår i kontrakt. AMA Anläggning och MER är de regelverk man behöver goda kunskaper i samt kunna förhålla sig till när man arbetar med förfrågningsunderlag där det ingår tekniska beskrivningar och när man arbetar under produktion med avtal där …

AMA Anläggning 20 & MER 20 Fördjupning Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
5900 SEK
Ort
Göteborg, Malmö, Online m. fl.

AMA/MER Anläggning 20, grundkurs

Kursbeskrivning AMA Anläggning och MER Anläggning är det referens- och regelverk du behöver känna till och jobba efter när du skall upprätta eller tolka förfrågningsunderlag och tekniska beskrivningar samt kalkylera, mäta och ersätta arbeten för vägar, broar, ledningar, grundläggning mm. Syftet med användande av AMA och MER är att effektivisera bygg- och anläggningsarbetet genom branschgemensamt …

AMA/MER Anläggning 20, grundkurs Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
5900 SEK
Ort
Flexibel, Online

AMA/MER Anläggning 20, fördjupningskurs projektering

Kursbeskrivning Att skriva förfrågningsunderlag, tekniska beskrivningar och mängdförteckningar kräver goda kunskaper i AMA Anläggning, MER, AMA AF och AB. Beställare och projektörer måste kunna hitta i AMA, förstå hur den är upplagd och ha en ingående kännedom om de regler som gäller för tekniska beskrivningar som refererar till AMA och för mängdförteckningar enligt MER. Därutöver …

AMA/MER Anläggning 20, fördjupningskurs projektering Läs mer »

Längd
-
Pris
5900 SEK
Ort
Flexibel, Online