Asbestutbildning – utbildning som ger dig behörighet

En asbestutbildning krävs enligt lag för att du skall få arbeta med detta hälsofarliga ämne. Utbildningen finns i olika nivåer beroende vad du skall göra. Dels en allmän asbestutbildning som krävs för att arbeta med asbest och dels en särskild utbildning om man utför rivning av asbest.

Detta hälsofarliga ämne asbest är ett samlingsnamn för flera olika typer av mineraler som finns i vår natur. Vanligast är vit asbest, sk. krysotil. Byggbranschen är den bransch där det är vanligast att utsättas för asbest. Detta ämne kan ligga bakom flera sjukdomar där man kanske främst tänker på cancer.

Ämnet har nyttjats sedan många år tillbaka och förbjöds i Sverige 1982. Men det finns kvar i många av våra äldre byggnader. Ämnet har använts pga att det har mycket goda tekniska fördelar. Det tål höga temperaturer, har en bra värme- och ljudisolerande egenskaper samt har hög beständighet mot kemikalier. Det som händer när man river i byggmaterial med asbest är att det frigörs massa små asbestfibrer som är mycket farliga att andas in.

Vanliga användningsområden där man kan hitta asbest är som brandskydd i ventilationsanläggningar, som värmeisolering i rör samt i plasmattor.

Som du förstår krävs det en asbestutbildning för att lära sig hur man hanterar och sanerar asbest. Konsekvenserna kan annars vara mycket allvarliga om man gör fel.

Allmän asbestutbildning

Den allmänna asbestutbildningen bär alla som kommer i kontakt med asbest i någon form genomgå. Men främst är den anpassad för dig som skall leda saneringen av asbest. Denna utbildning brukar ta upp den bakomliggande teorin kring asbest och dess risker. Stort fokus läggs också på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest AFS 2006:1. Här talas bland annat om de viktiga skyddsåtgärder som krävs när man jobbar med asbest.

Särskild asbestutbildning

Denna särskilda asbestutbildning krävs för att få arbeta med asbest och utföra saneringar. Stor vikt läggs på de metoder som skall vara säkra för att utföra en asbestsanering. Utbildningen brukar finnas i två varianter beroende på om man skall arbeta med sanering som kräver luftsluss eller inte. Kursen ger dig den bakomliggande teorin men innehåller även praktiska övningar.

Nedan listar vi asbestutbildningar som du kan läsa mer om och jämföra.

 

ASBEST SÄRSKILD UTBILDNING

Kursbeskrivning All personal som arbetar med rivning innehållandes asbest eller asbesthaltigt material kräver teoretisk och praktisk kunskap om säkerhetsaspekter och rivningsteknik enligt Arbetsmiljöverket förordningar om asbest (AFS 2006: 1). Få en övergripande förståelse för de praktiska tillämpningarna på asbesthantering och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, teknisk utrustning eller delar av sådana anordningar. Utbildningens syfte är …

ASBEST SÄRSKILD UTBILDNING Läs mer »

Längd
Från 2-4 dagar
Pris
5700 SEK
Ort
Göteborg, Malmö, Stockholm m. fl.

Asbest – Allmän utbildning

Vill du som leder eller utför arbete med asbest eller asbesthaltigt material känna dig trygg och säker i ditt arbete? Att hantera asbesthaltiga material är ett kvalificerat arbete, eftersom det är starkt cancerframkallande och hälsovådligt. Du som hanterar asbestmaterial måste följa regler och utföra arbetet rätt, för att inte sprida materialet till omgivningen, eller via dina …

Asbest – Allmän utbildning Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
3400 SEK
Ort
Distans

Asbestsanering – Full Kompetens

Kursbeskrivning Särskild utbildning i asbestsanering ger dig de kunskaper som behövs för att kunna sanera asbest med säkra metoder, i alla olika miljöer. (AFS 2006:1, 36 §§.

Längd
2 dagar
Pris
7500 SEK
Ort
Online

Asbest – Allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 19 § – DISTANS

Kursbeskrivning Vill du som leder eller utför arbete med asbest eller asbesthaltigt material känna dig trygg och säker i ditt arbete? Att hantera asbesthaltiga material är ett kvalificerat arbete, eftersom det är starkt cancerframkallande och hälsovådligt. Du som hanterar asbestmaterial måste följa regler och utföra arbetet rätt, för att inte sprida materialet till omgivningen, eller via …

Asbest – Allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 19 § – DISTANS Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
3400 SEK
Ort
Distans

Asbestutbildning – särskild utbildning

Kursbeskrivning Asbest särskild utbildning för arbete med rivning av asbest eller asbesthaltigt material. Alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material och måste ha Särskild utbildning enligt AFS 2006:1, 36§. Utbildningen ska innehålla praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar. …

Asbestutbildning – särskild utbildning Läs mer »

Längd
4 dagar
Pris
8500 SEK
Ort
Online

Asbest allmän grund | Webbutbildning

Kursbeskrivning Kursen ger en allmän grundkompetens för de som skall leda eller utföra arbete med asbest och asbesthaltigt material. Den som leder och den som utför arbete med asbest eller asbesthaltigt material ska enligt AFS 2006:1 §19 ha genomgått en asbestutbildning. Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarna har genomgått utbildningen samt att arbetstagarnas kunskaper uppdateras …

Asbest allmän grund | Webbutbildning Läs mer »

Längd
Ca 1/2 dag
Pris
2495 SEK
Ort
Online